"Gevangenen in Nederland is te duur"

De Inspectie van Financiën heeft een negatief advies uitgebracht over het plan van minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) om gevangenen in Nederland onder te brengen. De Clerck had daarover een ontwerpakkoord bereikt met Nederland.
Op 10 juli gaf de Nederlandse regering definitief haar akkoord voor het ontwerp, waarbij minstens 500 Belgische gedetineerden zouden worden opgesloten in Nederland. Dat zou gebeuren in Tilburg, nabij de grens. Op 17 juli vroeg de ministerraad desondanks aan De Clerck om het ontwerp te herzien, wegens een negatief advies van de Inspectie van Financiën.

Volgens de inspectie bestaan er goedkopere manieren om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan. Zo zouden er meer gedetineerden onder elektronisch toezicht kunnen worden geplaatst of er zouden gevangenisboten kunnen worden ingezet. Verder betreurde de inspectie het dat Justitie het ontwerpverdrag alleen had onderhandeld, zonder Buitenlandse Zaken en de twee betrokken ambassadeurs.

Volgens het kabinet-De Clerck zal het project herwerkt worden. In september zou het opnieuw worden voorgelegd.