"Met alle lagereschoolkinderen naar de eindmeet"

Mieke Van Hecke (foto), directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, heeft gepleit voor structurele aanpassingen in het basisonderwijs. Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) gaf eerder te kennen dat hervorming van het secundair onderwijs zijn prioriteit is. "Niet slecht", aldus Van Hecke "maar de kleine groep kinderen die de lagere school zonder diploma verlaat, moet eerst herleid worden tot nul." Smet zegt dat hij openstaat voor de voorstellen van Van Hecke.
"Kinderen die niet slagen in de lagere school, starten gehypothekeerd in het eerste middelbaar. Basisonderwijs moet flexibeler, zodat elk kind na het zesde leerjaar voldoende competenties heeft om volwaardig te kunnen starten op de middelbare school," zegt Mieke Van Hecke, directrice van het VSKO.

Volgens haar zijn vooral leer- en taalachterstand problemen die we van jongs af aan moeten aanpakken. "Als er bijvoorbeeld een negenjarig kind in ons land en onderwijs terechtkomt, zonder de taal te spreken, zou dat kind een degelijk taalbad moeten krijgen. Om dat te doen moeten bepaalde vakken opzijgezet kunnen worden", aldus Van Hecke "Alleen op die manier kan het kind voldoende gekwalificeerd naar de middelbare school", vindt ze.

De in de lagere school opgelopen achterstand, is haast onmogelijk weg te werken in het secundair onderwijs.

Volgens De Standaard noemde Mieke Van Hecke de groeiende groep jongeren die de middelbare school verlaat zonder diploma, en dus zonder "een afgerond pakket van competenties dat hen door het leven helpt", een "tijdbom onder de samenleving".
Pascal Smet zegt dat hij open staat voor de voorstellen van Van Hecke. "Ik kijk ernaar uit om haar visie te horen en op basis daarvan zullen we het beleid voor het versterken van het gelijkekansenverhaal de komende vijf jaar uitbouwen. Elke inbreng die dat wil versterken, is welkom."