Balkenende belooft uitdieping Schelde

De Nederlandse premier Jan Peter Balkenende belooft dat de Westerschelde zal worden uitgediept en dat de afspraken met Vlaanderen hierover zullen worden nagekomen. Hij deed dat na de wekelijkse ministerraad.
Het uitbaggeren van de Westerschelde door Nederland ligt tot woede van de Vlaamse regering stil. De Raad van State in Nederland verbood eind juli de werkzaamheden na bezwaren van Zeeuwse milieuorganisaties over de mogelijke schade aan de natuur.

Balkenende zei begrip te hebben voor de Vlaamse reacties en te hechten aan goede relaties met Vlaanderen.  Hij voert daarom intensief overleg met zijn Vlaamse collega Kris Peeters.  "Wij zijn in overleg hoe die verdieping het beste gerealiseerd kan worden", aldus de Nederlandse premier.

Minister-president Peeters vindt de woorden van Balkenende positief, maar zegt toch pas gerust te zijn als er opnieuw wordt gebaggerd op Nederlands grondgebied.