Meer betalen voor kleine hoeveelheid postzegels

Vanaf 1 januari worden postzegels 10 cent duurder. Alleen wie 10 postzegels of meer koopt, betaalt er niet meer voor. De Post wil op die manier verhinderen dat klanten naar het postkantoor komen om een kleine hoeveelheid postzegels te kopen.
De prijs van de standaardpostzegel (0,59 euro) blijft ook in 2010 geldig, voor wie er minimaal 10 postzegels koopt toch. Vanaf 1 januari 2010 verhoogt De Post de prijs van de postzegel met 0,10 euro per stuk wanneer er minder dan 10 postzegels worden aangekocht.

Ook postzegels om brieven binnen Europa te versturen worden duurder tenzij er 5 of meer van gekocht worden. Ze kosten 0,90 euro indien gekocht met vijf stuks of meer en 1 euro per stuk.

De prijs voor het verzenden van pakjes blijft onveranderd. Dat is ook het geval voor de aantekenport van aangetekende zendingen, aldus De Post.

Met de maatregel wil De Post de stukverkoop van postzegels zoveel mogelijk beperken en zo de werkingskosten verlagen en de wachtrijen in de postkantoren verkleinen.

De verkoop van postzegels per stuk is volgens De Post erg verlieslatend. De Post verliest meer dan het drievoud van de aankoopprijs van de zegel, zo wordt gezegd. Bij zowat de helft van de verkopen van postzegels gaat het om minder dan 10 exemplaren. De Post benadrukt dat de klanten geen enkel nadeel zullen ondervinden aangezien de zegels onbeperkt geldig blijven in de tijd, los van eventuele latere prijsverhogingen.