"Eerstejaarsstudenten lezen slecht"

Een op de drie eerstejaarsstudenten van hogescholen kan niet functioneel lezen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Lessius-hogeschool Antwerpen bij 176 studenten in vier instellingen in heel Vlaanderen.
Veel eerstejaars hebben het moeilijk met informatie verwerken, juist samenvatten, interpreteren, vergelijken en hoofdzaken onderscheiden van onbelangrijke elementen. Dat doet hun slaagkansen aanzienlijk dalen, zeggen de onderzoekers.

Positief is wel dat bijna alle studenten goed zijn in het beantwoorden van letterlijke meerkeuzevragen, maar dit volstaat niet voor studies in het hoger onderwijs waar kritische reflectie en verbanden leggen essentieel zijn.

Voorts is er een opvallende woordenschatarmoede, en hebben nogal wat 18-jarigen last met spraakkunst en spelling. De studenten met een technische achtergrond scoren zwakker dan die uit het ASO.

De onderzoekers vinden de resultaten verontrustend, en vragen meer aandacht voor taal in alle vakken van de middelbare school.

Meest gelezen