"Geen enkele besparingsoperatie pijnloos"

Vandaag begint het Vlaams Parlement aan het nieuwe parlementaire jaar. De ochtend op Radio 1 voelde een rist grote namen aan de tand. Parlementsvoorzitter Jan Peumans, minister-president Kris Peeters en politicoloog Carl Devos blikten vooruit.

Het Vlaams Parlement staat enkele moeilijke weken te wachten. Zo moet er niet alleen bespaard worden, maar is er ook het referendum rond de omstreden Oosterweelverbinding in Antwerpen. Ook Brussel-Halle-Vilvoorde belooft nog een harde dobber te worden.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) stelt straks in het Vlaams Parlement de Septemberverklaring van de Vlaamse regering voor. Daarin zal hij de lijnen uitzetten voor het  beleid en zal ook duidelijk worden waar en hoe er moet worden bespaard.

"We moeten als Vlaamse regering drie dingen met elkaar in overeenstemming brengen", zei Peeters in De ochtend op Radio 1. "We moeten zo snel mogelijk weer een begroting in evenwicht zien te krijgen, we moeten de crisis bestrijden én we moeten de economie in Vlaanderen de juiste dynamiek geven. Dat wordt een grote oefening."

"Geen enkele besparingsoperatie verloopt pijnloos", waarschuwt Peeters. "Voor dit jaar moet Vlaanderen 200 miljoen euro besparen, voor 2010 wordt dat 1,6 miljard. Dat zijn geen onaanzienlijke bedragen. De besparingsoperatie wordt gespreid over alle departementen en alle agentschappen, niemand zal eraan ontsnappen. Straks zal het kader worden uitgelegd aan het Vlaams Parlement. Het is dan aan de vakministers om met hun administratie te overleggen om de juiste details vast te leggen."

"Onderhandelde oplossing voor BHV"

In het voorjaar komt Brussel-Halle-Vilvoorde op de agenda van de federale regering. CD&V heeft daar al te kennen gegeven te kiezen voor een onderhandelde oplossing, een compromis dus. Ook Peeters lijkt daar de voorkeur aan te geven.

"Brussel-Halle-Vilvoorde staat niet in het Vlaams regeerakkoord, omdat wij er geen oplossing voor kunnen bieden", aldus  de Vlaamse minister-president. "Als er op het federale niveau een compromis uit de bus komt dat goed is, dan denk ik dat we daar de voorkeur aan moeten geven."

Peeters wil het dossier-BHV zo veel mogelijk buiten het regionale niveau houden, maar de vraag is of dat ook zal lukken. Op het federale niveau komt namelijk ook de staatshervorming op tafel. De kans is groot dat daarbij ook het dossier rond de niet-benoemde burgemeesters in de rand rond Brussel op tafel komt. BHV lijkt zo onvermijdelijk toch ook op de agenda van de Vlaamse regering te belanden.

"Kritische vragen stellen"

CD&V is bereid om wat Brussel-Halle-Vilvoorde betreft een compromis te sluiten, maar de N-VA is daar niet ten allen prijze toe bereid, blikt nieuwbakken parlementsvoorzitter Jan Peumans vooruit. "Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het Belgische niveau, waar eigenlijk niets meer functioneert, en het regionale niveau, wat dus wel werkt", zei hij in De ochtend.

"Men moet de twee los zien van elkaar. Als er op federaal niveau een compromis gesloten wordt over Brussel-Halle-Vilvoorde, zou het maar erg zijn als dat gevolgen heeft voor Vlaanderen. Ik zou het een slechte zaak vinden als datgene wat slecht gebeurt op het federale, getransporteerd wordt naar het Vlaamse."

Als parlementsvoorzitter neemt Peumans zich voor om meer schwung in het parlementaire debat te brengen. "Ik ben én voorzitter én volksvertegenwoordiger. Wat dat betreft, staat het mij vrij om kritische vragen te stellen aan de regering. Het is niet omdat ik voorzitter ben, dat ik moet zwijgen."