"Peeters laat Vlamingen in het ongewisse"

De oppositie in het Vlaams Parlement vraagt duidelijkheid over de geplande besparingen van de Vlaamse regering. Na het horen van de Septemberverklaring blijven volgens hen veel vragen onbeantwoord.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) kondigde vandaag in zijn Septemberverklaring zoals verwacht aan dat zijn regering zal besparen. Dit jaar zal er nog 200 miljoen euro bespaard worden, volgend jaar moet er 1,5 miljard euro gevonden worden. In 2011 zou dan weer een begroting in evenwicht moeten zijn.

Peeters maakte wel meteen duidelijk dat "we dit gaan doen zonder de economische heropleving in gevaar te brengen, het consumentenvertrouwen te verstoren en we willen absoluut de zwakkeren in onze samenleving ontzien." Er zal met andere woorden gesneden worden, maar het mag geen pijn doen.

Vraag naar duidelijk begrotingsplaatje

De oppositiepartijen -Open VLD, Groen!, Vlaams Belang en Lijst Dedecker- vonden elkaar in hun vraag naar meer duidellijkheid. Peeters mag dan wel een duidelijke doelstelling naar voren schuiven hoeveel hij wil besparen, maar waar en hoe kreeg de oppositie niet te horen. "Wij hebben helemaal geen antwoorden gekregen. Peeters laat ons en de Vlamingen in het ongewisse en dat leidt tot onrust", zegt Open VLD-fractieleider Sven Gatz. De liberaal hekelt ook het feit dat de jobkorting bijna volledig verdwijnt.

Ook Groen! is ontgoocheld na het horen van de Septemberverklaring. Fractieleider Filip Watteeuw heeft het over een "mistspeech"die de onrust enkel maar vergroot. Vooral hoe er bij onderwijs bespaard zal worden, blijft onduidelijk en dat is onaanvaardbaar, klinkt het bij Watteeuw.

"Vlaams krediet voor Belgisch failliet"

Vlaams Belang heeft vooral kritiek op het feit dat Vlaanderen 1,7 miljard gaat besparen terwijl Wallonië en Brussel "nauwelijks een inspanning leveren", aldus Filip Dewinter. De fractieleider vindt het onverantwoord dat de Vlamingen "nog maar eens" het gelag moeten betalen. Dewinter vat de financiële toestand in ons land samen als "Vlaams krediet voor Belgisch failliet".

"Onvoldoende" is de beoordeling die LDD maakt van de Vlaamse begrotingsinspanningen. De besparingen -zoals het schrappen van de Vlaamse jobkorting- zijn vooral eenmalig, luidt het bij de partij. Fractieleider Lode Vereeck breekt een lans voor "structurele maatregelen". Vooral bij De Lijn en het overheidsapparaat kunnen er volgens hem nog vele miljoenen bespaard worden.