"We moeten ons hoofd niet in het zand steken"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) heeft in het Vlaams Parlement zijn Septemberverklaring voorgelezen. De Vlaamse regering moet voor het eerst in jaren besparen, maar dat zal niet ten koste gaan van de zwakkeren in de samenleving, aldus Peeters.

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) viel meteen met de deur in huis. "We kunnen minder uitgeven en we moeten efficiënter werken. Om dat te realiseren, moeten we belangrijke beslissingen nemen."

Peeters: "Wij zijn de eerste Vlaamse regering die geconfronteerd wordt met zo’n belangrijke economische crisis. We moeten ons hoofd dus niet in het zand steken en de tering naar de nering zetten. Vlaanderen heeft meer dan ooit nood aan een daadkrachtige aanpak van de crisis." De Vlaamse regering wil dat doen met een werkgelegenheids- en investeringsplan.

Geen sociaal bloedbad

Peeters wees erop dat de Vlaamse regering nu wilde besparen om de toekomst van de huidige en komende generaties te vrijwaren. "We willen dit evenwel doen zonder de economische heropleving in gevaar te brengen, het consumentenvertrouwen te verstoren en we willen absoluut de zwakkeren in onze samenleving ontzien."

De Vlaamse regering keurde vrijdag de begroting voor volgend jaar goed. Die oefening was niet makkelijk want de crisis leidt ertoe dat de inkomsten van de Vlaamse overheid zeer beperkt zijn.

Vlaanderen streeft naar een begroting in evenwicht tegen 2011, met nog een tekort van 1 miljard in 2009 en 500 miljoen in 2010. Om die doelstelling te bereiken, moet in 2009 ruim 200 miljoen euro en in 2010 ruim 1,5 miljard worden bespaard.

Peeters benadrukte dat er geen besparingen in de "vitale sectoren" zullen komen. Zo blijven beschutte en sociale  werkplaatsen buiten schot en wordt niet geraakt aan de uitkeringen voor personen met een handicap, aan de kinderopvang en de thuiszorg.

Ook op investeringen wordt niet bespaard en de gemiddelde omkadering in het onderwijs zal niet dalen. Zowat 15 procent van de besparingen zijn eenmalig, de rest is structureel, maar er wordt geen beroep gedaan op technieken zoals "sale and lease back". De 80 miljoen bijkomende middelen die zijn vrijgemaakt voor nieuw beleid gaan naar gehandicaptenzorg, werk, investeringen en kinderopvang.