"Werkgroep buigt zich over vergoedingen"

Vanmiddag vond de eerste zitting van het Vlaams Parlement plaats, met onder meer de openingsspeech van voorzitter Jan Peumans. De N-VA'er is vast van plan om meer schwung in het parlement brengen. Bovendien zal een werkgroep zich buigen over de uittredingsvergoedingen van de Vlaamse parlementsleden.

Jan Peumans, die bevestigd werd als voorzitter van het Vlaams Parlement, liet eerder al verstaan dat hij het debat over de uittredingsvergoedingen van de Vlaamse parlementsleden wil aangaan. Peumans ging nog een stap verder en noemde zijn eigen wedde, zo'n 14.600 euro netto, te veel. Volgens hem komt er nu een aparte werkgroep die de kwestie zal onderzoeken en aanbevelingen zal formuleren.

Peumans deed ook zijn plannen met het Vlaams Parlement uit de doeken. Hij wil vooral dat er opnieuw wat meer "schwung" in het Vlaams Parlement komt. Zo wil hij dat er minder aandacht gaat naar details en dat er meer ruimte komt voor diepgaande debatten over actuele thema's. Ook het werk in de commissies - "de motor van het parlement" - moet worden opgewaardeerd .

De N-VA'er is ook van plan de Vlaamse regering nauw op de huid te zitten. Zo komt er bijvoorbeeld een regelmatig overleg tussen het Vlaams Parlement en de regering.

Een ander klassiek stokpaardje van de parlementsvoorzitter is de informatieverstrekking van de overheid. Die is volgens de N-VA'er in Vlaanderen onvoldoende actueel en transparant. Zeker op dat vlak kan Vlaanderen volgens Peumans nog veel van Nederland leren. Dat de Vlaamse parlementsleden voortaan toegang krijgen tot de databank met de beslissingen van de Vlaamse regering, is alvast een stap in de goede richting.

Jan Peumans deed tot slot een oproep aan de Vlaamse parlementsleden om hun mandaat te beschouwen als een "fulltime parlementair mandaat". "Een lokale verankering is belangrijk en noodzakelijk, maar mag geen excuus of alibi zijn om enkel woensdagnamiddag bij de stemmingen in plenaire vergadering in dit parlement aanwezig te zijn", aldus Peumans.