Ruimtelijke plannen Vaartkom zijn klaar

Leuven is klaar met de definitieve vaststelling van de vier ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de Vaartkom. De stad wil de buurt uitbouwen tot een volwaardige stadswijk.

De Vaartkom is een gebied van meer dan 40 hectare (met inbegrip van Keizersberg) dat door de teloorgang van vele bedrijven sinds de jaren 60 verkommerde maar sinds enkele jaren terug opbloeit. De Vaartkom zelf kreeg al een grondige opknapbeurt en er werden enkele grote nieuwe gebouwen opgetrokken waaronder het hoofdkantoor van AB InBev.

In de nieuwe plannen voor de buurt zijn er 2.400 nieuwe woningen gepland. Er komen ook kantoren, detailhandel, een schoolgebouw en dergelijke. In de beschermde Molens van Orshoven zullen diverse culturele en recreatieve functies onderdak vinden. De abdij van Keizersberg wordt heringericht als publiek park.

De realisatie van de plannen zal volgens burgemeester Louis Tobback 20 jaar tijd in beslag nemen.