Staking in gevangenis Vorst is voorbij

De staking in de gevangenis van Vorst is voorbij. Directie en vakbonden hebben vanmiddag een akkoord bereikt. De cipiers hadden begin vorige week het werk neergelegd. Ze klaagden over de aanslepende werkzaamheden in de gevangenis en problemen met het nemen van de middagpauze. Afgelopen vrijdag had het personeel nog de voorstellen van de directie verworpen.