Verdienen onze verkozenen te veel?

Bij de opening van het politieke jaar is er discussie over de verloning en vooral over de extra vergoedingen van parlementsleden.

Voorzitter Jan Peumans van het Vlaams Parlement wil vooral snijden in die extra vergoedingen (voor de voorzitter, de ondervoorzitters, de fractieleiders,…).

Vergeleken met de verloning van (top)kaders in de privésector is die van de parlementsleden op zijn minst redelijk te noemen. Parlementsleden moeten soms ook een deel van hun loon afstaan aan de partij.

Wat denkt u ervan? Verdienen onze verkozenen te veel? Of moeten ze loon naar werk krijgen (en moet hun werklast gemeten worden)?

Dank voor de interessante reacties. U kunt ze hieronder lezen.  Maar u kunt niet meer reageren.
 

 

Christos Giakissiklis - Mijns inziens geldt bij onze politiekers ook de regel van Paretto (de 80/20 regel). 20% zullen hun “loon” wel degelijk verdienen, voor de 80% anderen is het een vet betaald postje waar ze niet teveel voor presteren en geen verantwoordelijkheid dienen af te leggen. Bovendien moeten zij geen enkele test van bekwaamheid afleggen en zitten er wat “familiale” gevallen bij, politiekers van vader op zoon/dochter (à la Crembo).

Waarom houden ze allemaal zo vast aan hun “job” als politieker : macht, geld, status, of een combinatie hiervan ? Het geld hebben ze alvast, de rest is zelfbedrog. “Het volk” heeft nog maar weinig respect voor politiekers en dat hebben ze uitsluitend aan zichzelf te danken. Waarom geen onafhankelijke (in zoverre dat in dit verzuilde landje mogelijk is) commissie/organisme oprichten dat die dames en heren nauwgezet controleert op hun prestaties en hun resultaten ? In het bedrijfsleven staat men met de chronometer naast de arbeid(st)er die dagelijks moet stressen voor een modaal inkomen dat die hoge (?) heren/dames dan nog ‘ns extra willen belasten. Bedank 80% van die heren/dames en betaal die (p)resterende 20% nog iets meer. (het land en zijn financiën zullen er wel bij varen)!


Filip Schepers - Om een goed beleid te voeren in de crisismaatschappij lijkt het logisch dat vooral politici een stuk afgeven van hun loon. Dat is een teken van solidariteit en een goed beleid. Het kan niet dat de burger die het alsmaar moeilijker krijgt op alles moet inkorten terwijl degenen die het dichtst bij de bron zitten ongedeerd blijven. Zoals het spreekwoord zegt: 'wie de wereld (maatschappij) wil veranderen begint met zichzelf'. Dat geldt voor ieder mens maar zeker voor politici!

Jan Haspeslagh -  Als de parlementsleden hard ingaan tegen het bonussysteem in de bankensector, en als zij vinden dat sommige ontslagvergoedingen voor topmanagers exorbitant hoog zijn, en als zij verkondigen van op de hoogste (koel)torens dat onze energiesector met veel te hoge winsten gaat lopen, en als deze mensen vinden dat de zwakkeren in de maatschappij deze crisis niet moeten betalen, dan hebben zij overschot van gelijk.

Maar ons vertrouwen in hun toekomstige aanpak van deze en (ongetwijfeld) volgende crisissen en begrotingsputten kunnen ze alleen maar winnen door de hand eerst in eigen borstzakje te steken (en de inhoud dan vooral niet vlugvlug in de broekzak te doen verdwijnen).Staat dit te gebeuren? Of ben ik alweer naïef?


Ron Snauwaerts - Ze verdienen niet teveel, op voorwaarde dat ze bekwaam zijn en hun tijd besteden aan hun parlementair werk en niet aan allerhande bijbaantjes.

 Eddy Reniers - Ik ben Eddy Reniers, ex-paracommando officier, ik vind dat mensen met een grote verantwoordelijkheid hiernaar verloond mogen worden.
Maar dit sluit niet uit dat extreem hoge vergoedingen  niet door de beugel kunnen.
Ook hoge afscheidspremies dienen geschorst te worden, zie Happart en anderen.
Dit geldt trouwens ook voor topmanagers, wie moet opkrassen heeft zeker fouten gemaakt en dient hiervoor niet verloond.
Ook zou het deze heren en dames verboden moeten zijn inkomsten te halen uit andere arbeidsbedrijvigheden, als je zo een dik betaalde job hebt moet er zeker veel tijd inkruipen en heb je als je ze fatsoenlijk uitvoert geen tijd om andere activiteiten.  Een tweede job lijkt me onmogelijk als je een job met zeer hoge verantwoordelijkheid goed wil uitvoeren.
Mijn voorstel is dan ook een maximum loon niet alleen voor verkozenen, maar voor iedereen in Belgie begrensd op 10 000 euro inclusief prive onkosten, voordelen in natura en inkomsten uit vermogen. En een betere controle op de inkomsten van bedrijven, zelfstandigen en boeren, men rijdt niet met een mercedes en dure tractor, meestal buiten proportie voor het landstuk, als men arm is.
De rest, boven 10000 euro zou terug naar de staat moeten gaan en zou voor 50% moeten dienen om de staatsschuld aan te vullen, de andere 50% om mindere lonen op te krikken naar minimum 1500 euro voor een fulltime job of pensioen voor volledige loopbaan. En voor verbetering van het onderwijs onderwijs. Het is een schande dat de minister van onderwijs er nog maar aan denkt de lonen van de leerkrachten te verminderen, onderwijs is de hoeksteen van onze toekomst.
Je mag mijn commentaar in het openbaar verspreiden, inclusief naam.
En zelfs naar de verkozenen doorsturen, dan kunnen ze even nadenken hoe men echt kan besparen. Enkele jaren deze maatregel en er is weer evenwicht en geld dat door iedereen uitgegeven kan worden zwengelt de economie aan en schept arbeidsplaatsen en laat mensen ondernemen, maar is men bang van een bedrijfjes die amper 600 mensen te werk stellen en wel voor miljoenen euros belastingen ontduiken, met deze maatregel kan je zo tientallen bedrijfjes oprichten maar met eerlijke mensen aan het bewind.
Maar waar is de politieke moed? Als je veel wil verdienen moet je ook tegen onrecht durven vechten en ongelijkheid is onrecht, een lon dat meer dan 10X het loon van een ander is is onrecht, wat je erook tegenover stelt.

Groeten,
hopend op een betere wereld met meer gelijkheid en minder onrecht,
Eddy Reniers
 

William Vermeir - Onze politiekers zijn de afgevaardigden van de normale burger. Jan Modaal heeft in Vlaanderen een gemiddeld loon van €1500-€1750 euro, terwijl de politici er 5000 krijgen voor wat? Om enkel op een knopje te drukken en zich voor de rest van de week niet te vertonen.In de privé is er zoiets als een performance review: een prestatiebeoordeling om de zoveel maand. Wie ondermaats presteert, vliegt eruit met ontslagvergoeding gebaseerd op het aantal dienstjaren en het niveau. Zo zou het ook met de politici moeten zijn.Echter, zij maken de wetten, bedelen zich te veel toe en stellen zich boven de wet, want is de helft van hun vergoeding niet belastingvrij.


Sylvain Van Gompel - nee onze verkozenen verdienen niet te veel als we enkel het loon beschouwen, maar het probleem is dat er allerhande bijfuncties bestaan waar men niet genoeg controle op heeft en die vaak leiden tot een graaicultuur en in dat geval heeft Peumans groot gelijk om hierin sterk te snoeien.

MDW- Onze verkozenen ( parlement, senaat, provincie en gemeente ) verdienen teveel.Politieker zijn is een goed betaalde job, meestal een bijverdienste waarvoor ze later nog een pensioen krijgen.

Zij zouden als eerste moeten laten zien dat ze het goed met de burger voorhebben en een voorbeeld stellen vooraleer er suggesties worden gedaan over besparingen bij andere groepen loontrekkenden.

Kan het niet uitgerekend worden hoeveel men zou besparen als alle politiekers minstens 10% bruto loon zouden inleveren, en niet voor één keer maar voor altijd.

Kunnen wij “de burgers- de mensen die voor hen gekozen hebben ” geen inspraak krijgen of hun verdiensten al dan niet verhoogd moeten worden. Kan er geen systeem zijn van straf als ze tekort komen. (niet aanwezig = niet betalen) ? En waarom moeten ze dan nog allerlei bijkomende voordelen hebben.

Het is een hele eer om politieker te mogen zijn. En dat ze niet afkomen met “heel hard werken en verantwoordelijkheid”. Iedereen die beroepsfierheid heeft, van de gewone stratenmaker tot rechter aan het hooggerechtshof moet hard werken en verantwoordelijkheid dragen. Dat er verschillen zijn in lonen is normaal maar grote verschillen is er echt over. Probeer dat maar uit te leggen aan iemand die zijn best doet op zijn werk en op het einde van de maand 1/10 heeft verdiend van wat een politieker op zijn rekening gestort krijgt.

Patrick Boddez - Het probleem zit hem niet onmiddellijk in de grootte van het salaris, maar er zijn te veel "Politiekers" in belgie. Een bevolking van ca 11 miljoen mensen heeft geen behoefte aan 5 regeringen, met dito accolieten. Om van de provinciebesturen en gemeenteraden nog te zwijgen.
Kortom Belgie is een "overbestuurd" land.

Karll Roeland - Verdienen onze parlementsleden te veel ? Vergeet ook de regeringsleden niet ! Als minister-president Peeters beweert dat iedereen moet besparen, dat hij dan eerlijk is en begint met zichzelf en zijn regering ! Punt.Behalve  bij Vlaams Parlementsvoorzitter Peumans blijft het hierover oorverdovend stil in bestuurskringen !!!Heren politiekers : een antwoord graag !!! (en begin nu niet met het opstarten van een commissie of discussiegroep …)
 

Paul Graf - Het zou misschien opportuun zijn de parlementsleden te betalen in functie van hun bewezen werk
, niet alleen maar naar de stemming komen en even op een knopje drukken , maar echt parlementswerk
doen In de privé is dit ook zo waarom niet voor een openbaar ambt , met een voorbeeld functie .