"MER Oosterweelverbinding deugt niet"

Huisartsen uit de omgeving van de geplande Oosterweelverbinding vinden het huidige milieueffectenrapport (MER) voor die werken ruim onvoldoende. Het rapport was een voorwaarde voor de bouwvergunning van het tracé met de Lange Wapper-brug.

Volgens de Antwerpse huisarts en professor huisartsgeneeskunde Dirk Avonts is het  MER voor de Oosterweelverbinding achterhaald  en onvolledig. Hij pleit ervoor het te laten overdoen door een internationale en onafhankelijke commissie. Avonts klaagt onder meer aan dat het effect op ziekte en gezondheid niet in kaart is gebracht. "Het MER stelt dat er daarvoor geen gegevens beschikbaar zijn, maar dat is wel zo met onder meer de Sterfteatlas van Vlaanderen.

De huisarts zegt voorts dat er in het rapport degelijke gegevens zijn opgenomen over geluidsoverlast 's nachts, maar dat gelijkaardige gegevens over geluidsoverlast overdag ontbreken.

Inzake luchtvervuiling is met de twee "gemakkelijkste" indicatoren van zwevend stof (PM10) en stikstofoxide gewerkt, terwijl andere aan de kant zijn gelaten. Ook over water, voedsel, groen en verkeersveiligheid wordt er volgens Avonts niets gezegd in het rapport. "Daardoor is het rapport onvolledig."