Het Kint bestaat niet meer

Het Kint, het milieu-instituut van prins Laurent, bestaat niet meer. De organisatie besloot vandaag na een algemene vergadering een punt achter de activiteiten te zetten. De affaire rond de villa van de prins zette het Kint op droog zaad.

Het Kint -voluit het Koninklijk Instituut voor het duurzame beheer van de Natuurlijke rijkdommen en de bevordering van schone Technologie- werd in 1994 opgericht en kreeg subsidies van de drie gewestregeringen. Onder het voorzitterschap van prins Laurent had het instituut als missie "een duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen te bevorderen evenals de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën. Het Instituut fungeert als ondersteuning en platform voor de gewesten in deze materie".

De drie gewestregeingen gaven subsidies aan het Kint, tot jaarlijks 400.000 euro. Maar twee jaar geleden besloten de gewesten die subsidies te verlagen naar 140.000, als gevolg van de marine-affaire waarin Laurent werd genoemd. De prins zou zijn villa in Tervuren hebben laten opknappen op kosten van de Belgische zeemacht.

Eind vorig jaar kreeg het Kint een tweede financiële klap te verwerken toen het een schadevergoeding van minstens 100.000 euro moest uitkeren na een onterecht ontslag van een voormalig directeur. Sindsdien heeft het Kint amper nog iets kunnen doen. Voor elk project moest het een subsidie-aanvraag indienen bij de gewesten, maar die werden niet of onvolledig ingediend.

Vandaag besloot de algemene vergadering het Kint te ontbinden, met als voornaamste reden de "eenzijdige contractbreuk van de gewestregeringen".

Meest gelezen