Hogere eindejaarspremie voor ambtenaren

De federale ambtenaren krijgen nog dit jaar een hogere eindejaarspremie. Dat is afgesproken in een nieuwe cao tussen vakbonden en regering.

De hogere eindejaarspremie was eerder al toegezegd, maar wordt nu ook uitgevoerd, ondanks de moeilijke budgettaire toestand. De 80.000 federale ambtenaren krijgen tussen 150 en 300 euro bruto meer.

"De onder handelingen waren niet gemakkelijk", zegt Guido Rasschaert van de socialistische overheidsvakbond ACOD. "Ik denk dat we een abstractie gemaakt hebben van de hysterie die zegt dat ambtenaren de rekening betalen van de crisis. Men vraagt meer en meer aan de staat om maatschappelijke problemen op te lossen. Dan moet je ook respect hebben voor de mensen die daar werken."

Daarnaast is ook afgesproken dat er een debat komt over het contractuele personeel. Een vijfde van de werknemers in de federale administratie is contractueel aangeworven.