Hogere eindejaarspremie voor ambtenaren

De federale ambtenaren krijgen nog dit jaar een hogere eindejaarspremie. Dat is afgesproken in een nieuwe cao tussen vakbonden en regering.

De hogere eindejaarspremie was eerder al toegezegd, maar wordt nu ook uitgevoerd, ondanks de moeilijke budgettaire toestand. De 80.000 federale ambtenaren krijgen
tussen 150 en 300 euro bruto meer.

Daarnaast is ook afgesproken dat er een debat komt over het contractuele personeel. Een vijfde van de werknemers
in de federale administratie is contractueel aangeworven.