Jeugdraad van Kortrijk wil nieuwe fuifzaal

De jeugdraad van Kortrijk wil dat de stad dringend werk maakt van een nieuwe middelgrote fuifzaal. Ze heeft daarover een open brief geschreven aan het college van burgemeester en schepenen. Nu zijn er enkele kleinere fuifzalen en voor megafuiven zijn er de expohallen en de kleizaal op de Pottelberg. Het stadsbestuur heeft wel plannen om een kleinere fuifzaal in te richten in de NMBS-loods op Kortrijk weide.