Rechter bestraft herhaaldelijk zwartrijden

Wie herhaaldelijk zonder vervoersbewijs op de trein betrapt wordt, zal vanaf nu zonder uitzondering gedagvaard worden. Dat staat te lezen in een richtlijn die de procureurs-generaal aan de parketten hebben verspreid.

De nieuwe richtlijn stelt dat wie drie keer betrapt wordt, vervolgd moet worden, al kan het ook bij de eerste of tweede maal. Voordien was vervolging niet verplicht en kwam het in de praktijk dan ook zelden of nooit voor.

De richtlijn is al enkele weken bekend bij de parketten en werd vandaag deels gepubliceerd in De Standaard en Het Nieuwsblad. De kranten vinden de maatregel niet streng genoeg, maar vervoersmaatschappij NMBS is wel tevreden. " Er wordt een eerste stap in de richting van een correcte aanpak van  het fenomeen "zwartrijden" gezet. Dat is vooral belangrijk. Wie weet hoe dit verder kan evolueren...", aldus NMBS-woordvoerder Jochem Goovaerts.

Vorig jaar werd zo'n kwart miljoen zwartrijders betrapt. Bijna de helft van die groep weigerde een ticket en bijbehorende administratieve meerkosten te betalen. Wie niet wil betalen, krijgt een pv en een boete. Pas bij weigering van het betalen van deze boete kan het parket vragen om te vervolgen. Deze laatste stap in de strijd tegen zwartrijden zal nu dus vaker plaatsvinden.