"BAM voert een misleidende campagne"

Volgens de Jury voor Ethische Reclamepraktijken zijn twee filmpjes en een advertentie van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) misleidend.

De BAM voert actie voor de Oosterweelverbinding met Lange Wapperbrug. In een spotje wordt gezegd dat we  "binnen tien jaar misschien allemaal op straat staan" als de werken op de lange baan worden geschoven.

De jury vindt dat het filmpje inspeelt op angst. De BAM laat weten dat ze de reclamespots gaat aanpassen.
 

Nog een tegenvaller

De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM geeft een negatief advies voor een slibstort in het Antwerpse Sint-Annabos. Daar wil de bouwgroep Noriant de grond kwijt die bovengehaald wordt bij het bouwen van de tunnel voor de Oosterweelverbinding.

Ovam zegt dat het slib beschouwd moet worden als een afvalstof, en om die te mogen opslaan, is een andere milieuvergunning nodig dan die die nu gevraagd is. Mogelijk moet er ook extra werk gemaakt worden van de bescherming van de bodem en het grondwater.

Het negatief advies is een nieuwe tegenvaller voor de BAM.