"Een gezicht als een pak hondenbrokken"

Het zou, voorspelden sommigen, de laatste toespraak van een regerende Labourleider zijn in tien jaar. Of zelfs, in een generatie. De peilingen kunnen niet duidelijker zijn. Labour heeft, nog voordat ze zijn uitgeschreven, de verkiezingen al verloren. Om het tij te keren moest Gordon Brown gisteren op het jaarlijkse partijcongres de politieke speech van zijn leven houden. En deed hij dat?

"Hij is altijd bezig de toespraak van zijn leven te houden", mopperde Simon Carr in de Independent na afloop. "Hij slaagt er nooit in, maar hij komt altijd terug om het nog een keer te proberen.... Een gezicht als een pak hondenbrokken, maar aangekleed en klaar voor de uitdaging om aan te blijven."

Voor Carr en Quentin Letts in de Daily Mail was echtgenote Sarah de winnaar van het congres. Sarah Brown sprak over Gordon "zoals een moeder een lastig kind bespreekt", schreef Letts. Ze somde op waarom ze van hem hield en beloofde de congresgangers dat zij en Gordon altijd samen zouden zijn.

Waarna ze het veld ruimde voor "mijn man, mijn held". De zaal kon niet genoeg van al die Amerikaans-aandoende emotie krijgen, maar voor Engelands meest mannelijke sketchschrijvers was het te veel. "Jasses", schreef Letts, "dit doet niet onder voor een huilfilm van Walt Disney".

En Carr schreef op dat moment gevreesd te hebben voor de gevolgen van zijn late lunch. Mevrouw Brown zou voor "diverse diabetische episodes" gezorgd hebben.

"Ten onder gaat hij"

Wat de speech zelf betrof "had Brown er alles aan gedaan", concludeerde Martin Kettle in de Guardian. Kettle had gehoord dat de toespraak vijftig keer herschreven was "en waarschijnlijk was dat ook zo".

"Het was inderdaad de belangrijkste toespraak van Brown’s leven. Maar het was onmogelijk ernaar te luisteren zonder erbij stil te staan dat dit bijna zeker zijn laatste toepraak is als leider. En misschien is dit zelfs de laatste toespraak van een Labourpremier. Ooit."

Ian Dale, een van Engelands bekendste politieke bloggers, gaf Brown voor "presentatie een 7, inhoud een 5 en kans dat hij over een jaar nog premier is een 1". Gordon Brown kan dan de held zijn van Sarah, concludeerde Letts en ze zullen vast nog lang samen zijn, "maar de relatie van meneer Brown met het electoraat zou wel eens van veel korter duur kunnen zijn". "Brown gaat strijdend ten onder", geloofde ook Kettle. "Maar ten onder gaat hij".

Lia van Bekhoven is correspondent in het Verenigd Koninkrijk