"Er is een democratisch deficit in de partij"

De "zaak" rond Frank Vandenbroucke blijft nazinderen in de SP.A. Deze keer uitte Vlaams parlementslid Mia De Vits (links op foto) haar ongenoegen in Villa Politica.

"Ik vind inderdaad dat er een democratisch deficit is binnen de partij en dat je een structuur nodig hebt - zoals je dat ook in een vakbond hebt - waarbij de afdelingen meer inspraak hebben dan vandaag."

De Vits refereert duidelijk aan het "aan de kant schuiven" van Frank Vandenbroucke als Vlaams minister. "Frank Vandenbroucke was het boegbeeld van de campagne. De redenen die aangehaald worden, zijn niet voor alle militanten evident."

Het ongenoegen in de partijafdeling Vlaams-Brabant blijft groot, zegt De Vits. "Ik hoor toch dikwijls in de afdeling dat men zegt: het heeft toch geen zin wat we hier zeggen als men er in Brussel geen rekening mee houdt." Ze wil dat partijvoorzitter Caroline Gennez een initiatief neemt.

Maar die is niet onder de indruk. "Absoluut oneens. Er is een heel grote discussie in de partij geweest over de regeerverklaring. We hebben daar een congres over gehouden na de onderhandelingen. Daar was een staande ovatie voor al onze onderhandelaars, en dan moet je beslissingen nemen."

Die beslissingen (het aanduiden van de ministers, nvdr) zijn volgens haar een zaak van de partijvoorzitter, na overleg met de partijtop.

Gennez wil nu vooral naar de toekomst kijken. "Ik heb het provinciaal uitvoerend bestuur twee weken geleden ontvangen, verantwoordelijke mandatarissen uit Vlaams-Brabant. Zij hebben gezegd dat we naar de toekomst moeten kijken. Ik raad iedereen aan om dit te doen."