"Fundamentele beleidskeuzes blijven uit"

Het Vlaams Parlement heeft gedebatteerd over de Septemberverklaring die minister-president Kris Peeters (CD&V) maandag voorlas. De oppositie had kritiek op de onduidelijkheid van de verklaring.

Peeters had het in zijn verklaring maandag vooral over "efficiëntiewinsten", besparingen dus. Hij gaf de grote lijnen, maar waar en hoeveel precies moet worden bespaard, is nog niet duidelijk.

Filip Dewinter (Vlaams Belang) verweet de regering dat ze door de onduidelijkheid over de besparingen onrust zaait bij de bevolking. Voorts is het volgens Dewinter duidelijk dat de belastingen worden verhoogd.

Hij verweet de regering dat Vlaanderen het grootste deel van de "Belgische besparingen" op zich moet nemen. Minister-president Peeters herhaalde nog eens dat Vlaamse overschotten de komende jaren niet zullen gebruikt worden voor de federale tekorten

CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé toonde zich tevreden met de grote krachtlijnen die Peeters in zijn septemberverklaring heeft vastgelegd, met veel nadruk op arbeid en de nodige aandacht voor het sociale.

Open VLD klaagde aan dat het moelijk is om te discussiëren over een begroting als men de details niet kent. Voor Sven Gatz is het helemaal niet duidelijk hoe de regering de crisis gaat aanpakken. Bovendien worden de lasten voor de Vlamingen verhoogd. Gatz betreurde dat jobkorting bijna volledig wordt afgevoerd.

SP.A-fractieleider Peter Vanvelthoven zei dat het inderdaad vervelend is dat de besparingen nog niet in detail bekend zijn, maar hij beschouwt dat als een mogelijkheid om de ministers, die aan hun huiswerk moeten beginnen, een boodschap mee te geven.

Vanvelthoven pleitte voor een "tewerkstellingstoets" voor de besparingen die eraan komen: nagaan wat het effect van de besparingen betekent voor de werkgelegenheid.

Voor LDD-fractieleider Lode Vereeck moet de regering al in 2010 een begroting in evenwicht presenteren. "Fundamentele beleidskeuzes blijven uit", zei Vereeck. Hij zag besparingsmogelijkheden bij De Lijn en bij het afschaffen van de provincies als politiek niveau.

Kris Van Dijck (N-VA) gaf toe dat de mensen de besparingen zullen voelen, maar hij gelooft dat die daar begrip voor hebben, als ze weten dat voor iedere euro die zij moeten betalen, er twee euro bij de overheid wordt bespaard.

Filip Watteeuw van Groen! waarschuwde de regering om niet in cijferfetisjime te vervallen. "Een goed beleid staat niet gelijk met een begroting in evenwicht." De regering moet eerder zorgen voor een maatschappij in evenwicht.

In zijn antwoord verdedigde minister-president Peeters de nieuwe manier van werken van de regering om eerst de grote lijnen van de besparingen vast te leggen, en pas nadien met de administraties de details uit te werken. Hij beloofde dat die tegen 21 oktober ter beschikking zullen zijn.

Hij zei ook dat geen van zijn gesprekspartners bezwaar had tegen het inkrimpen van de jobkorting. Als het economisch weer beter gaat, kan die opnieuw worden uitgebreid, aldus Peeters.

Meest gelezen