Cassatie verbreekt uitspraak in proces-Habran

Het Hof van Cassatie heeft het arrest in de zaak van Marcel Habran nietig verklaard. Het assisenproces, dat zes maanden duurde, moet worden overgedaan. Habran werd in maart veroordeeld tot 15 jaar cel en 20 jaar terbeschikkingstelling.

Habran en drie anderen die tijdens het assisenproces veroordeeld werden, waren naar Cassatie gestapt om de nietigverklaring te vragen. Ze wezen erop dat België door het Europees Hof van de Rechten van de Mens is veroordeeld omdat de arresten van assisen niet gemotiveerd zijn.

Het assisenproces tegen Habran en zijn bende duurde zes maanden, na een onderzoek van meer dan tien jaar. Het gerecht deed ook een beroep op beschermde getuigen, die daarna een nieuwe identiteit hebben gekregen. In en rond de zaal waar het proces werd gehouden, waren uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen genomen.

Habran werd schuldig bevonden aan de dodelijke overval op een geldtransport in Borgworm op 12 januari 1998 en als leider van een criminele organisatie.

"Natuurlijk slecht nieuws"

Minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) reageert ontgoocheld. "Het is natuurlijk slecht nieuws dat zo'n belangrijk en uitgebreid proces herbegonnen moet worden, maar we wisten dat elke assisenuitspraak die niet gemotiveerd was risico liep. Dit is een van de laatste zaken die daarvoor in aanmerking kwamen."

"We moeten daarvan nu akte nemen, in afwachting van de nieuwe wet", zegt De Clerck.

Het proces in Luik moet nu worden overgedaan in Brussel, waar  het gerecht sowieso al niet echt vlot werkt. "Ik zal onmiddellijk contact opnemen met de procureur-generaal in Brussel om te kijken hoe we dat zo vlug mogelijk in de best mogelijke omstandigheden kunnen laten verlopen", besluit De Clerck.