Keizersberg in Leuven wordt beschermd

De Vlaamse regering heeft de site op de Keizersberg nabij Leuven beschermd. Daar zijn de resten van de vroegere burcht van de hertogen van Brabant.

Volgens Vlaams minister van Monumenten Geert Bourgeois (N-VA) speelde de site op de Keizersberg ten noorden van Leuven een belangrijke rol in de geschiedenis van Brabant en de Nederlanden.

In het begin van de 13e eeuw werd er een burcht gebouwd door Hendrik I, hertog van Brabant. Eeuwenlang resideerden zijn opvolgers in de burcht. Ook de Habsburgse keizer Karel V verbleef in zijn jeugd vaak op het kasteel.

In de buurt waren ook vestigingen van de ridderorden van de Tempeliers en de Johannieters. Begin de 19e eeuw werd het grootste deel van de vervallen burcht gesloopt. Eind die eeuw werd er een klooster gesticht door benedicijnermonniken uit Maredsous.

De stad Leuven heeft een deel van de site nu in erfpacht en zal de tuin inrichten tot een park dat voor het publiek toegankelijk is. Het klooster zelf blijft voorgehouden aan de paters.