Nieuwe bomen rond Gents gerechtsgebouw

In het park rond het nieuwe gerechtsgebouw in Gent zullen opnieuw bomen worden geplant. Eerder waren honderden berken afgestorven.

In het park staan nu 600 berken, maar na een jaar is de helft daarvan al afgestorven. Het stadsbestuur gaat nu nieuwe bomen planten. Het zou wel gaan om andere boomsoorten, want de berken hadden in de buurt tot allergische reacties geleid.

De berken die niet zijn afgestorven, zullen wel blijven staan.