Spontane staking bij meteropnemers Brussel

In Brussel is een staking uitgebroken bij het personeel van Metrix, een dochteronderneming van Sibelga. De werknemers van Metrix nemen de meterstanden van gas en elektriciteit op.

De vakbonden klagen omdat het bedrijf de vele contracten van onbepaalde duur niet wil omzetten in vaste contracten. Volgens de directie ligt dat moeilijk omdat er in 2015 wellicht een intelligente meter wordt ingevoerd. Daardoor zouden minder meteropnemers nodig zijn.

Volgens de vakbonden zal de invoering niet alleen een sociaal bloedbad veroorzaken. De intelligente meter zal ook de kostprijs van de factuur doen stijgen én consumenten zouden minder privacy hebben omdat Sibelga de gegevens op elk moment kan controleren.
 

Bij Metrix zijn 400 contracten van onbepaalde duur. Daarvan zouden er volgens de vakbonden in 2015 250 sneuvelen.