Magnette wil kernuitstap uitstellen

Minister van Milieu en Klimaat Paul Magnette (PS) stelt voor om de sluiting van de oudste kerncentrales in ons land met 10 jaar uit te stellen. Magnette baseert zich op een rapport over de energiebevoorrading van België. Het was de paars-groene regering die in 2003 besliste om de kerncentrales geleidelijk te sluiten.

De regering vroeg aan een groep experts om een studie te maken over de ideale energiemix in ons land. Dat zogenoemde GEMIX-rapport is nu klaar en volgens Magnette staat er duidelijk in dat er geen voldoende alternatieven zijn om tegen 2015 de sluiting van de - oudste - kerncentrales op te vangen. Het gaat om de kerncentrales Doel I en II en Tihange I.

Volgens de wet van 2003 zouden die tegen 2015 moeten sluiten. Omdat volgens het rapport zo de energiebevoorrading van België in gedrang zou komen, stelt Magnette voor om de sluiting tot 2025 uit te stellen. Er zijn immers geen alternatieve energiebronnen om de sluiting van de centrales op te vangen.

Van Rompuy rekent op miljoenenbijdrage

Het rapport stelt ook voor om de sluiting van de meer recente kerncentrales (Doel III en IV en Tihange II en III) uit te stellen met 20 jaar. Maar volgens Magnette zou dit "regelrecht ingaan tegen de noodzaak van een overgang naar een meer energiezuinige economie en naar een meer gediversifieerde energiemix."

De minister stelt wel voorwaarden aan de producenten van kernenergie. Dat zijn vooral Electrabel en in mindere mate SPE-Luminus. Als de regering beslist om de centrales langer open te houden, moeten de producenten "billijke prijzen" aanrekenen aan de consument; investeren in hernieuwbare energie en "een significant aandeel van de nucleaire marge naar de federale begroting overbrengen, middels een structureel mechanisme".

Vooral dat laatste is cruciaal. De regering-Van Rompuy hoopt immers op een miljoenenbijdrage van vooral Electrabel voor de begroting. De onderhandelingen lopen al een tijdje. Electrabel -dat eigendom is van het Franse GDF-Suez- zou 250 miljoen euro per jaar bijdragen. Er worden immers gigantische winsten gemaakt op de kerncentrales.

"Koehandel is al lang bezig"

GDF-Suez heeft al gereageerd op de voorstellen van Magnette. De groep "neemt hier akte van en blijft ter beschikking om het lopende overleg te vervolgen en af te ronden binnen de best mogelijke termijn".

Groen! heeft dan weer zware kritiek op het voorstel van Magnette. "De waarheid is dat de regering al een tijdje bezig is met het opzettten van een koehandel tussen de regering en Electrabel. In ruil voor een paar schamele stuivers voor de begroting zal Electrabel zo zijn monopolie en winsten veilig kunnen stellen", laat Kamerlid Tinne Van der Straeten weten.

Ook de SP.A,  die federaal in de oppositie zit en de wet in 2003 mee goedkeurde, verzet zich tegen het uitstel van de kernuitstap. De socialisten hadden nochtans een alternatief naar voren  geschoven, de "mottenballentaks". De oude kerncentrales zijn immers afgeschreven door Electrabel. Daardoor worden de opbrengsten niet meegerekend in de uiteindelijke winst en moet er dus ook geen belasting op betaald worden.

Door de  mottenballentaks in te voeren zou de regering het geld kunnen gebruiken om te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing en "dan zijn we voor onze bevoorrading niet langer afhankelijk zijn van de grillen van een buitenlandse energiegigant", aldus de SP.A.