23.000 ton ggo-lijnzaad onderschept

In de haven van Gent is een lading van 23.000 ton genetisch gemanipuleerd lijnzaad onderschept en in beslag genomen. Ggo-lijnzaad is verboden in de Europese Unie. Volgens de Bond Beter Leefmilieu gaat het om lijnzaad afkomstig uit Canada.

Hetzelfde type lijnzaad zou in Duitsland zelfs al in de voedselketen terechtgekomen zijn, bij de productie van brood en muesli. Voor zover bekend zou het ggo-lijnzaad in ons land nog niet verwerkt zijn.

Hoe het gecontamineerde lijnzaad in Europa terechtgekomen is, wordt nog onderzocht. In 1989 werd de genetisch gemanipuleerde lijnzaadsoort FP 967 door de Canadese autoriteiten goedgekeurd. Drie jaar later werd de teelt ervan echter verboden onder druk van Canadese vlasboeren. Zij vreesden dat een eventuele contaminatie van andere vlassoorten door het ggo-vlas hun export naar Europa in het gedrang zou brengen. Ongeveer 70 procent van de Canadese lijnzaadteelt is voor de Europese markt bestemd.

De Bond Beter Leefmilieu grijpt het incident aan om erop te wijzen dat de verspreiding van genetisch gemanipuleerde gewassen niet in de hand te houden is. Volgens de bond zijn wetenschappers het niet eens over de gevolgen van ggo's op het leefmilieu en de volksgezondheid en zijn de langetermijneffecten nog onvoldoende onderzocht. Ze kunnen bijvoorbeeld inheemse planten verdringen of onkruid doen ontstaan dat niet of moeilijk te verdelgen is.