Geen opvolger voor Fontaine in New York

Er komt geen nieuwe directeur voor het Vlaams Huis in New York. Dat heeft de Vlaamse regering beslist na het gedwongen ontslag van de vorige directeur Philip Fontaine.

De Vlaamse regering gaat nu een diplomatiek vertegenwoordiger afvaardigen naar New York. De selectieprodure moet in het voorjaar rond zijn. Intussen zal een ambtenaar van het departement Vlaanderen Internationaal het Vlaams Huis tijdelijk leiden.

De Vlaamse regering gaat ook geld terugvorderen van de vroegere directeur Philip Fontaine (foto). Die had ten onrechte een aantal facturen doorgerekend aan een bedrijf van zijn partner waarvan hij ook aandeelhouder is.

De onfrisse praktijken kwamen in augustus aan het licht.