Ook zaterdag blanco pagina's bij Het Nieuwsblad

Bij de krant Het Nieuwsblad zijn zes journalisten ontslagen. De redactie heeft beslist actie te voeren: in de vrijdageditie bleef al een pagina blanco, in die van zaterdag worden dat er twee. Zo komt er telkens een lege pagina bij voor elke dag dat het ontslag niet wordt herbekeken.

In Het Nieuwsblad van vandaag prijkt de mededeling dat de directie een toekomstplan heeft. Naast investeringen en nieuwe aanwervingen, moeten ook zes medewerkers vertrekken.

De redactie van Het Nieuwsblad, gesteund door de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en de vakbonden, verzet zich tegen het ontslag. Vijf maanden geleden werden er ook vijf mensen aan de deur gezet.

"De VVJ en de vakbonden klagen dit oeverloze morsen met journalisten al lang aan, bij Het Nieuwsblad zoals op andere redacties", luidt het in een persbericht.