Wat met compensatie voor kerncentrales?

De regering wil lagere elektriciteitsprijzen als de kerncentrales langer openblijven. Dat is gebleken op een vergadering van het kernkabinet van de federale regering. Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette (PS) wil Electrabel desnoods opleggen om een compenserende bijdrage te betalen.

Magnette heeft voorgesteld om de oudste kerncentrales in ons land tien jaar langer open te houden, tot 2025. Uit een rapport blijkt dat de kerncentrales wel langer móeten openblijven, want er zijn onvoldoende alternatieven om de sluiting op te vangen. Daardoor zou de energiebevoorrading in ons land in het gedrang komen.

De SP.A en Groen!, die in 2003 de wet op de sluiting van de kerncentrales mee goedkeurden, hebben al verontwaardigd gereageerd. Maar voor aanvang van ket kernkabinet vanmorgen was te horen dat de kerncentrales wel langer moeten openblijven om zeker te zijn dat er voldoende elektriciteit is.

Als de kerncentrales langer openblijven, betekent dat een onverwacht grote winst voor Suez-Electrabel, want de kerncentrales zijn al lang afgeschreven. Als de kerncentrales 10 jaar langer mogen openblijven, komt die onverwachte winst, ook wel "windfall profits" genaamd, uit op 12 miljard euro. De regering wil daarom dat Electrabel als compensatie een bijdrage betaalt aan de overheid.

De staat wil de bijdrage van Electrabel gebruiken om de gaten in de begroting te helpen dichten, maar veel duidelijkheid over wat er met die bijdrage moet gebeuren, is er nog niet. De consumenten moeten ook wel mee kunnen profiteren, vinden zowat alle regeringspartijen. Lagere energieprijzen, dus.

Hoeveel Electrabel zal moeten betalen aan de overheid, blijft nog onduidelijk. De onderhandelingen daarover zijn nog aan de gang. Electrabel is wel bereid om compensatie te betalen, maar wil op voorwaarde wel dat de monopoliepositie van het bedrijf verzekerd wordt. Magnette zegt dat hij Electrabel desnoods een bijdrage zal opleggen. Electrabel moet niet alleen bijdragen aan de begroting; er moeten volgens hem ook inspanningen komen voor alternatieve energie en lagere electriciteitstarieven voor de consument.