Bouw van nieuw tehuis gestart in Brugge

In Sint-Michiels-Brugge is de eerste steen gelegd van een nieuw tehuis voor volwassenen met een handicap. In het gebouw, dat over een jaar klaar moet zijn, zal er plaats zijn voor achttien mensen.

Het tehuis wordt gebouwd door de vzw Sue Ruder Tehuis Rosmarijn. Dat heeft al een tehuis voor elf mensen in de Predikherenstraat in de Brugse binnenstad, maar dat voldeed niet meer aan de comforteisen van vandaag.

Het nieuwe tehuis zal één miljoen euro kosten. De overheid financiert bijna de helft, de rest komt van de vzw zelf, die drie tweedehandswinkels heeft in Brugge.