Hete soep

Politicoloog Carl Devos laat elke zaterdag zijn licht schijnen op het reilen en zeilen in de Belgische politiek.

Onder de glazen koepel is het politieke jaar op gang geschoten. Niet meteen een vliegende start, van wat een moeilijk jaar kan worden.

Misschien had Kris Peeters beter geen Septemberverklaring voorgelezen. Zelfs al was ze dat formeel niet, als de minister-president aan de start van het politieke jaar in de plenaire vergadering een tekst voorleest waarvan hij dagen vooraf de primeur aan het parlement heeft beloofd, dan verwacht iedereen toch een beetje bezieling en begeestering. Hij had zijn boekhoudersnota beter in de commissie begroting voorgelezen. In de plenaire assemblee vond hij weinig gehoor.

Het echte debat is blijkbaar voor eind oktober, als de concrete besparingsmaatregelen bekend zijn. Al bestaat de kans dat ook dat begrotingsdebat ondergesneeuwd raak. Deze keer niet door topmodel Crevits, maar door het wapperend monster BAM. Als het Vlaams Parlement verderop in oktober weer over de begroting zal praten, zal de laatste BAM-referendumstem nog maar pas geteld zijn.

Een simpele politicoloog kan dat gedoe niet meer volgen. Alleen een bamoloog ziet nog klaarheid. De politiek heeft dit dossier onvoorstelbaar verprutst. Als er genoeg volk gaat stemmen, dan moet dat wel een neen worden. Al weten we ondertussen niet meer wat dat precies betekent.

Alleen CD&V heeft in dat verhaal nog een duidelijke lijn. Terwijl die partij daar doorgaans niet mee geassocieerd wordt. Hoewel, ook bij CD&V zit er wat ruis op de lijn-Peeters (‘uiteraard respecteren we de uitslag van het referendum") en die van Marc Van Peel ("dat referendum is maar een fase")

Gisteren was Hilde Crevits niet glashelder in De keien van de Wetstraat. Volgens Crevits zal de Vlaamse regering rekening houden met alle elementen uit het Antwerpse advies. Het kan dus nog alle kanten uit, maar Peeters wil zijn brug.

Alle andere partijen vliegen van de ene kant naar de andere, zoals eerder deze week zo treffend in Terzake werd geïllustreerd.

SP.A en Groen! gingen allebei van overtuigd "ja" naar al even overtuigd "neen". Bij de SP.A valt burgemeester Janssens geheel uit zijn zorgvuldig opgebouwde rol. Open VLD is geweldig voor de brug, maar schepen Van Campenhout dan weer niet. N-VA voerde jaren in het Vlaams Parlement strijd tegen de BAM en is daar nu groot verdediger van.

De Wever zei daags na de Antwerpse gemeenteraad, die over de vraag van het referendum besliste en waar hij die ene vraag mee goedkeurde, dat hij dat referendum geen goede zaak vond. Hij zei in de Antwerpse gemeenteraad ook dat hij niet "ja" kon stemmen. Deze week was in Phara te horen dat hij dat zeker wel zou doen.

De Wever was in die uitzending overdreven agressief tegen Kathleen Van Brempt, waarmee ook hij illustreerde dat de Lange Wapper-discussie al lang niet meer over mobiliteit of fijn stof gaat. Arm Vlaanderen. En dat hebben we helemaal alleen verknoeid. Zonder Franstaligen die we de schuld kunnen geven.

Het zijn ook de Franstaligen niet die ervoor gezorgd hebben dat Philippe Muyters te weinig volk op zijn kabinet heeft. De man heeft zo verpletterend veel bevoegdheden, te weinig ervaring en te weinig staff om hem te adviseren. De geroutineerde CD&V en SP.A hebben daarentegen wel stevige netwerken in de administratie. Je zou voor minder een beschamende rekenfout maken. Het is flauw om dat Muyters zwaar aan te wrijven, maar ondertussen stapelt hij de kleine vergissingen op.

Over de N-VA viel vorige week nog iets interessants te horen. In De ochtend was maandag Jan Peumans te gast. Altijd goed voor een leuke quote, en zonder meer naast de onvermijdelijke De Croo – en die zijn nu al met twee! – de hype van het moment. Pientere Peumans zei op de radio ongeveer dat N-VA de Vlaamse regering niet zou opblazen als haar coalitiepartners federaal een slecht BHV-akkoord zouden sluiten.

Het is nu al te voorspellen dat N-VA op dat moment overtuigend kan verder regeren met deze simpele vraag: "Moeten wij het goede Vlaamse regeerakkoord, deze goede Vlaamse regering laten vallen omdat er in België een slecht akkoord is gemaakt?" N-VA hoeft zelfs het antwoord niet af te wachten, het spreekt voor zich. Alleen de buik van de Vlaamse beweging zal zwaar rammelen.

En zo zal alweer een groot aangekondigde crisis koelen zonder veel blazen. In de Wetstraat wordt de soep zelden zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Al sinds de federale verkiezingen van 2007 wordt de ene communautaire crisis na de andere voorspeld, worden om de haverklap een regeringsval en vervroegde verkiezingen aangekondigd. En zie, Van Rompuy ploegde voort. Ook Peeters zal alle stormen overleven. Al kan zijn kabinet na een botsing met de Lange Wapper heel wat averij oplopen. In het Antwerpse college stroomt het water al binnen.