Huiseigenaars betalen 4,5 procent meer

Huiseigenaars betalen dit jaar 4,5 procent meer onroerende voorheffing op hun woning dan vorig jaar. Het gaat om de grootste stijging van de afgelopen jaren, een gevolg van de twee indexsprongen van vorig jaar.

Voor een gemiddelde woning bedraagt de stijging van de onroerende voorheffing tussen de 20 en 40 euro.

"Het kadastraal inkomen op basis waarvan de onroerende voorheffing wordt geïnd, wordt jaarlijks geïndexeerd. Aangezien er in 2008 twee indexsprongen waren van 2 procent , is de stijging 4,5 procent geworden", zegt Raf Van Hoof van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.

Voor 2009 zou het allemaal wel meevallen. "Voor 2009 is er geen inflatie. Integendeel, er is een negatieve inflatie, dat betekent dat het kadastraal inkomen zeker niet zal stijgen. Wellicht zal het gelijk blijven."