Meer belastingen op kasbons en spaarboekjes?

De regering denkt eraan om de roerende voorheffing op kasbons en spaarboekjes op te trekken van 15 naar 25 procent. De extra opbrengst zou door de federale regering gebruikt worden om mee het gat in de begroting te dichten. Bij de oppositie kan het voorstel op weinig goedkeuring rekenen.

Nu wordt op de opbrengst van termijnrekeningen en kasbons 15 procent belasting afgehouden. Dat zou 25 procent worden. Ook de heffing op gewone spaarboekjes zou worden opgetrokken. Wie meer dan 1.730 euro rente opstrijkt, zou daarop ook 25 procent moeten afdragen.

De stijging van de roerende voorheffing zou de staatskas 420 miljoen euro opbrengen. Bij de banken en de energiesector zou ook nog eens 1,1 miljard opgehaald worden. Verder zou er nog een miljard bespaard worden, onder meer in de sociale zekerheid. Volgende week wordt de laatste hand gelegd aan de begroting.

Open VLD is alvast uitdrukkelijk tegen meer belastingen op spaargeld. Ook de beleggers reageren afwijzend. De Vlaamse socialisten zijn tegen een verhoging van de roerende voorheffing op kasbons en spaarboekjes. 

SP.A-voorzitster Caroline Gennez vindt het een slecht voorstel: "De gewone spaarder mag niet de rekening betalen van de graaicultuur van de afgelopen jaar". Lijst Dedecker heeft het over een "roofbelasting" die mensen zal treffen die werken en sparen.