Belgische heiligen kunnen kaarten

Sinds de Belgische onafhankelijkheid in 1830 zijn er drie Belgen heilig verklaard: Amandina van Schakkebroek, Johannes Berchmans van Diest en de Waalse broeder Mutien-Marie.

Amandina van Schakkebroek

Zuster Amandina wordt op 28 december 1872 geboren als Paulina Jeuris. In 1895 treedt ze in het klooster als novice bij de Zusters Franciscanessen van Maria in Antwerpen. Deze Franse congregatie concentreert zich op missiewerk.

Vier jaar later vertrekt zij dan ook als missiezuster naar China, waar ze onder meer in een weeshuis werkt. In de lente van 1900 wordt Amandine zwaar ziek, maar ze geneest op miraculeuze wijze.

Op dat moment wordt de Bokseropstand in China, een opstand van een nationalistische beweging gericht tegen de invloed van het westen en hun invloed op het vlak van handel, politiek, religie en technologie.

In juli 1900 wordt een edict uitgevaardigd waarbij de katholieke en protestantse missionarissen worden uitgewezen op straffe van dood. Hoewel de kerkelijke verantwoordelijken er bij hun missionarissen op aandringen China te verlaten, wilden de missiezusters toch op hun post blijven. Kort daarop wordt zuster Amandina samen met 31 andere missionarissen en Chinese bekeerlingen terechtgesteld.

Op 1 oktober 2000 verklaart paus Johannes Paulus II zuster Amandina uit Schakkebroek (Herk- de- Stad) heilig. Op 24 november 1946 had paus Pius XII haar al zalig verklaard.

Haar feestdag wordt gevierd op 10 juli.

Johannes (Jan) Berchmans

Johannes Berchmans wordt op 13 maart 1599 in Diest geboren en overlijdt op 13 augustus 1621 in Rome. Hij was lang de enige gecanoniseerde Vlaming.

Zijn vader was schoenmaker, en hoopte dat zijn zoon de zaak zou overnemen. Maar Jan wilde al van kindsaf priester worden. In 1616 treedt hij in bij de jezuïeten. Het is vooral het levensverhaal van Aloysius van Gonzaga dat hem daartoe inspireert. Daarbij is zijn leidraad: "Heiligheid bestaat niet in het verrichten van buitengewone dingen, maar in het buitengewoon verrichten van gewone dingen".

Jan Berchmans wordt door de paus uitgenodigd om zijn studies filsofie te voltooien in Rome, wat hij ook met glans heeft gedaan. Hij werkt daarna voor de jezuïetenopleiding in Rome. Dat vergt veel van zijn krachten, hij wordt ziek en sterft, helemaal verzwakt, in1621.

Paus Leo XIII verklaart Johannes Berchmans heilig in 1888. Op 9 mei 1865 was hij al zalig verklaard. Berchmans werd samen met Aloysius Gonzaga, zijn grote voorbeeld, uitgeroepen tot patroon van de studerende jeugd. Tientallen colleges en ook enkele parochies zijn naar hem genoemd. Wie op een Sint-Jan-Berchmanscollege studeert, gaat dus een briljante schoolcarrière tegemoet.

Zijn geboortehuis in de naar hem genoemde Sint-Jan-Berchmansstraat in Diest kan nog steeds bezocht worden.

Zijn feestdag wordt gevierd op 26 november.

Mutien-Marie

Broeder Mutien- Marie wordt op 20 maart 1841 in Mellet geboren als Louis-Joseph Wiaux. Zijn vader wilde dat Louis-Joseph de stiel van zijn vader zou leren, smid. Maar al snel had hij begrepen dat zijn zoon liever iets anders deed.

Op 15 jarige leeftijd treedt Wiaux in bij de Broeders van de Christelijke scholen, en krijgt hij de naam Marie-Mutien. Hij wordt naar het college in Malonne gestuurd als klassenleraar, maar dat ligt hem niet. Hij blijft wel in het college als broeder en wordt te pas en te onpas ingezet voor kleinere taken op de school: hulpleraar tekenen en muziek, klokkenluider, lid van het schoolorkest, surveillant in het holst van de nacht,... 

Dat doet hij 58 jaar lang, met de glimach én met de rozenkrans. Opvallend is dat hij altijd aan het bidden is. Zijn bijnamen "de Broeder die altijd bad", of "de Aposten van het Weesgegroet", liegen er niet om. Op zijn sterfbed concludeert de verpleegster: "hij bidt niet meer, dus zal hij gestorven zijn." Dat was op 30 januari 1917.

Op 30 oktober 1977 wordt "de biddende broeder"  zalig verklaard door paus Paulus VI. Op 10 december 1989 spreekt paus Johannes Paulus II zijn heiligverklaring uit.

Op 30 januari wordt zijn feestdag gevierd.

De heiligen van voor Belgische tijd

 • Bavo (van Gent): werd rond 600 in Haspengouw geboren en trad na een losbandig leven in in de Gentse Sint-Pietersabdij. Uiteindelijk opteerde hij voor een kluizenaarsleven. Volgens sommige historici overleed hij in 650, volgens anderen in 654.
 • Goedele van Brussel: rond 650 in Hamme (Merchtem) of Ham (Aalst) geboren. De Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal in Brussel is naar haar genoemd. Gestorven circa 710.
 • Begga (van Andenne): (ca 615- ca.695). Stichtte een klooster in Andenne.
 • Gertrudis van Nijvel: leefde van 626 tot 659. Was een dochter van Pepijn van Landen.
 • Hubertus van Luik: ca 655 Aquitanië / 30 mei 727 Tervuren. Heilig verklaard in 743.
 • Guido van Anderlecht: werd in het midden van de 10e eeuw in Brabant geboren. Hij stierf op 12 september 1012 en ligt begraven in Anderlecht.
 • Faraïldis van Gent (Veerle van Gent): (circa 750 geboren in Gent)
 • Ivetta van Hoei (1158-1228)
 • Sulpicius van Tongeren (overleed in 500). Weinig over geweten.
 • Poppo van Deinze (978-1049). Ook Poppo van Stavelot genoemd. Werd begraven in Stavelot.
 • Harlindis en Relindis: op het einde van de 7e eeuw in Aldeneik (Maaseik) geboren.
 • Bonifatius van Brussel: omstreeks 1180 in Brussel geboren. Stond een tijd aan het hoofd van de abdij van Ter Kameren.
 • Leo van Veurne: zou in 1150 samen met de graaf van Vlaanderen, Diederik van de Elzas, de relikwie van het H. Bloed naar Brugge hebben gebracht.
 • Coleta van Gent: (1381-1447): stichtte zeventien kloosters, waarvan dat van de Arme Klaren in Gent. Heilig verklaard in 1807.
 • Juliana van Cornillon: ca 1192 Retinne (bij Luik) - 1250 Fosses-la-Ville. Droeg bij tot het onstaan van Sacramentsdag.
 • Waltrudis van Bergen: 600 - 688
 • Ida van Leuven: (1200-1265)
 • Lutgardis van Tongeren: 1182- 1246
 • Alena van Dilbeek: overleed rond 640 in Vorst
 • Landrada van Munsterbilzen. Stierf in 690. Speelde een belangrijke rol in de kerstening van de Kempen.
 • Christina de Wonderbare: Brustem 1150 - Sint-Truiden 1224. Ook Christina Mirabilis genoemd.
 • Margaretha van Leuven: ca 1207 Leuven - 1225 Leuven. Ook Fiere Margriet genaamd.
 • Gerardus van Brogne: eind 9de eeuw Stave (bij Namen). Overleed in 959 in Brogne (nu Saint-Gérard). Introduceerde de regel van Benedictus in tal van kloosters, ook in Vlaanderen.
 • Gommarus van Lier: geboren in Emblem (bij Lier) - overleden ca 775. Populaire Vlaamse volksheilige.
 • Ida van Zoutleeuw: begin 13de eeuw
 • Odrada van Balen: overleed in 1150 in Balen. Weinig over geweten.
 • Trudo: ca 628 Haspengouw - 695 Sint-Truiden. Sint-Truiden is naar hem genoemd.
 • Albertus van Leuven: 1166 Leuven - 1192 bij Reims.
 • Arnoldus van Soissons: ca 1040 Tiegem (bij Oudenaarde)- 1087 Oudenburg. In 1121 heilig verklaard

Theo Borgermans