Is kernenergie CO2-neutraal?

Kernenergie wordt vaak voorgesteld als een mogelijkheid om de energievoorziening op peil te houden zonder CO2 uit te stoten. Dat blijkt echter niet te kloppen, want de productie van de brandstof voor kernenergie, uranium, veroorzaakt wel CO2-uitstoot.

Het is uiteraard een feit dat een kerncentrale geen CO2 uitstoot. Uit de koeltorens van een centrale komt enkel waterdamp, - ook een broeikasgas maar een dat snel verdwijnt -, en de centrales verspreiden ook omgevingswarmte door het geloosde koelwater, maar CO2 komt er niet vrij.

En dus wordt kernenergie vaak gezien als een ideale vervanging voor centrales op fossiele brandstoffen die wel CO2 uitstoten. Maar stellen dat het hele proces van de opwekking van kernenergie CO2-vrij is, is fout. Want een kerncentrale heeft brandstof nodig en dat uranium heeft al een lange en vervuilende weg afgelegd voor het in de reactor belandt. Om van het erts te komen tot brandstof is een grote hoeveelheid fossiele energie nodig. Daarnaast is er ook nog de energie die het kost om een kerncentrale te bouwen en te ontmantelen als ze buiten gebruik is gesteld.

 

Volgens een studie van een Nederlands energieconsulent en een Amerikaans kernfysicus hangt de uitstoot in grote mate af van hoe rijk het erts is waaruit het uranium wordt gewonnen. Rijk is relatief want momenteel ligt het wereldgemiddelde rond 0,15 procent. Dat wil dus zeggen dat men voor 1,5 kilo uranium 1.000 kilo erts nodig heeft. Het overschot blijft achter in de vorm van bergen radioactief afval.

Wanneer men de CO2-uitstoot bekijkt bij de hele uranium-cyclus, via de fossiele energie die gebruikt wordt tijdens de winning, de omzetting van uraniumoxide naar uraniumhexafluoride, - een gas dat dan verrijkt wordt -, en de verrijking van het uranium tot brandstof, dan blijkt dat een kerncentrale per eenheid geproduceerde elektriciteit een derde aan CO2 uitstoot van een gascentrale.

De rijkheid van het uraniumerts wordt nu evenwel hoog gehouden door de rijke Canadese ertsen en die zullen naar schatting uitgeput zijn binnen de tien jaar. Dan duikt het gemiddelde percentage van de uraniumertsen onder de 0,10 procent. Bij uranium dat gewonnen wordt uit erts met een rijkheid onder 0,10 procent, stijgt de CO2-uitstoot plots zeer sterk en komt de uitstoot gelijk aan die van een gascentrale. Kernenergie is dus in het beste geval nog 10 jaar lang een alternatief dat iets beter is dan een gascentrale, althans op het gebied van CO2.

De berekeningen van de beide geleerden vallen natuurlijk niet in goede aarde bij de nucleaire sector die onder meer de energiekosten van de ontmanteling van een centrale aanvecht. Maar ook al zouden bepaalde door hen gebruikte gegevens niet volledig kloppen, dan nog is het wel duidelijk dat kernenergie niet de CO2-vrije energiebron is die het zo vaak pretendeert te zijn. 

Meest gelezen