"Ik was kardinaal Danneels"

"Zegt u mij eens in weinig woorden, kardinaal: wat is het belang van religie?" Ik zat welhaast knie aan knie met Siegfried Bracke. Wij zaten in een stralenkring van licht. Rondom ons was alles donker en zwart: de vloer, de muren, alles. Ik kan u geruststellen: wij bevonden ons niet in het voorgeborchte van de hel maar in een televisiestudio. En ik was niet kardinaal Danneels maar zijn stand-in. Het mag een wonder heten dat uitgerekend ik tot deze taak was geroepen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, allicht.

Wij oefenden voor het nieuwe programma "De toestand", dat Siegfried Bracke presenteert tijdens de herfstvakantie. Het is een proeve van "slow journalism", las ik in de perstekst. Daar had ik nog niet van gehoord, moet ik toegeven. Wel van slow food en slow sex, welke ik u overigens van harte kan aanbevelen.

Het kwam erop neer dat Siegfried Bracke mij, in mijn rol van kardinaal, het hemd van het lijf vroeg. Niet over de zogenoemde brandende actualiteit (niet te verwarren met het brandende braambos van Mozes op de berg Horeb) , maar over de fundamenten en de praktijk van geloof en kerk. Over de toestand en de toekomst van de rooms-katholieke godsdienst. Over Rome. Over de islam. Meer kan ik u niet verklappen want dan kijkt u niet meer naar het programma.

Ik mag hopen dat de kardinaal het er later op de avond, in het echt, beter vanaf bracht dan ik. Ik ben er vrijwel zeker van. Maar ik heb mijn best gedaan, mijn uiterste best zelfs. Want het mag raar lijken voor een goddeloze als ik, toen Siegfried Bracke allerlei kritische vragen begon te stellen, voelde ik mij groeien in mijn tijdelijke rol als prelaat en verweerde ik mij als een duivel in een wijwatervat. De tijd vloog, zelfs al was het niet voor echt.

Dat kunt u dus verwachten van "De toestand": kale maar eerlijke televisie, zonder publiek of Jo met de Banjo als opwarmer. Over onderwerpen waarover u wel eens een goed gesprek wil horen, zij het op de televisie. En als u wil weten waar "De toestand" de mosterd vandaan gehaald heeft, dan moet u op Youtube het finale interview met televisiemaker Dennis Potter (The Singing Detective !) maar eens opzoeken, over de vervuiling van de televisie. “Finaal”, inderdaad, want enkele maanden later stierf Dennis Potter aan kanker. 

Maandag 2/11 praat Siegfried Bracke met Jean-Luc Dehaene, dinsdag 3/11 met kardinaal Danneels, donderdag 5/11 met ondernemer Bert De Graeve en vrijdag tenslotte met Bart De Wever.

Louis van Dievel