Steeds meer geluidshinder in Brusselse scholen

De geluidshinder in Brusselse scholen is de laatste jaren flink toegenomen. Door de slechte akoestiek in klassen en turn- en eetzalen ontstaat er veel galm en lawaai, en dat kan op termijn gehoorschade, vermoeidheid, concentratieverlies en zelfs leerachterstand veroorzaken. Leefmilieu Brussel wil dat schoolbesturen meer inspanningen leveren om hun gebouwen akoestisch te isoleren.