Verkeerde patiënt geopereerd in Antwerpen

Door een persoonsverwisseling is in het Jan Palfijnziekenhuis in Antwerpen een verkeerde man geopereerd. Hij onderging een urologische ingreep terwijl hij geen probleem had. De patiënt die wél onder het mes moest, onderging de controle die voor de andere man bedoeld was.

"Het is niet duidelijk hoe het zover is kunnen komen", vertelt woordvoerster Renée Willems van het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen.

"De arts blijft uiteraard wel de eindverantwoordelijke voor de operatie. Maar ook daarvoor zijn er een heel aantal mensen met de patiënt bezig, van de kamer tot de anesthesie. Ergens in dat proces heeft die keten gefaald", geeft Willems toe.

"Er is bij de man iets weggehaald dat niet meer te herstellen is", klinkt het in Het Laatste Nieuws. De fout is ontdekt toen men bij het onderzoek van een van de patiënten "niet vond wat men verondersteld was te vinden".

Volgens Willems zullen beide mannen geen blijvende gezondheidsproblemen hebben. De twee patiënten zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en worden voort opgevolgd. "De persoon die verkeerdelijk de operatie die hij moest krijgen niet kreeg, heeft die dezelfde dag nog wel gekregen."

De directie van het Jan Palfijnziekenhuis heeft een onderzoek ingesteld in het kader van het verzekeringsdossier.