30.000 Vlamingen niet in staat om te werken

Eén op de vijf langdurig werklozen is niet in staat om te werken. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad. Het gaat om werkzoekenden die zich, onder meer door psychosociale problemen, niet kunnen aanpassen aan de arbeidsmarkt.

Volgens Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, telt Vlaanderen zo'n 30.000 "arbeidsgehandicapte" werklozen, die niet in staat zijn om een normale baan uit te oefenen.

"Bijna een op de vijf van alle langdurige werkzoekenden kampt met een niet-arbeidsmarktgerelateerde problematiek", schrijft Leroy in zijn persoonlijke blog. Het gaat dus niet om werklozen zonder diploma of scholing, of met de verkeerde scholing, maar om mensen met "psychosociale problemen, ernstige medische beperkingen, verslavingsproblemen, generatiearmoede en diepe uitsluiting, persoonlijke levenskwetsuren, enzovoort".

Volgens Leroy hebben die mensen wel degelijk recht op een werkloosheidsuitkering omdat ze vroeger gewerkt hebben. "Maar bij de activering stellen we vast dat ze problemen hebben die wij als VDAB niet kunnen oplossen", aldus Leroy. Bij de VDAB werken ze nu al samen met enkele welzijnsorganisdaties om een oplossing te vinden. Ze hopen op een gestructureerde aanpak in heel Vlaanderen.