"Velen vragen zich af hoe het verder moet"

De vakbonden reageren onthutst op het nieuws van de nieuwe ontslagronde bij Janssen Pharmaceutica. Ze twijfelen eraan of de vestiging in Beerse op termijn nog wel een toekomst heeft.

De directie kondigde vanmiddag aan dat er 558 banen sneuvelen in de volgende 3 à 4 jaar. De bonden staan sceptisch tegenover de oproep van de directie om samen rond de tafel te gaan zitten voor een "constructief gesprek om de concurrentiële positie van het bedrijf te versterken."

Volgens Frans Geens van de christelijke bediendenvakbond LBC draaiden die gesprekken in het verleden "steevast uit op een loondiscussie en vraag tot meer outsourcing."

De aankondiging was een zware klap voor de werknemers, zegt Geens. "Velen vragen zich af hoe het nu verder moet, omdat door de nieuwe sanering het merendeel van de arbeiders verdwijnt. Dit is opmerkelijk, want de grote kracht van Janssen Pharmaceutica was net dat het bedrijf zelf instond voor onderzoek, ontwikkeling én productie van de geneesmiddelen."

"Als de productie extern gaat, vrezen we dat Janssen in de toekomst enkel nog een beperkt aantal hooggeschoolden in dienst heeft en al de andere diensten verder worden uitbesteed."

Nog geen duidelijkheid over acties

"Ik ben redelijk ontzet", zegt Stan Hens van de socialistische vakbond, "omdat de motivering waarom ze weg moeten een koersdaling is bij de effecten van Johnson en Johnson en omdat men tegelijk zegt "we gaan stoppen met de productie van farmacie hier in Beerse.""

Naar verluidt wordt er gelaten gereageerd door het personeel . Het is niet duidelijk of er eventueel acties komen.