Klachten over informatie renovatiepremie

De Vlaamse Ombudsdienst heeft kritiek op de manier waarop de Vlaamse regering heeft gecommuniceerd over de aanpassingen aan de renovatiepremie. De ombudsdienst krijgt over die aanpassingen klachten binnen, vooral over de snelheid waarmee de aanpassing werd doorgevoerd en het gebrek aan informatie. "Sommige verbouwers worden in snelheid gepakt door de Vlaamse regering", luidt het. Van den Bossche reageert: "Ik moest snel handelen."

Begin oktober kondigde de Vlaamse regering aan dat de regels voor de renovatiepremie strenger zouden worden. Zo zouden alleen werken die de basiskwaliteit van de woningen verbeteren, nog in aanmerking komen. Afwerking en luxe, zoals parketvloeren of dure badkamertegels, zouden uit de lijst van betoelaagde werken geschrapt worden.

Die nieuwe regels zijn intussen al van kracht. Door de snelheid waarmee de regels werden aangepast, zijn veel verbouwers blijkbaar "in snelheid gepakt". Sommigen zullen door de nieuwe voorwaarden duizenden euro's minder krijgen.

De Vlaamse ombudsdienst heeft intussen een aantal "begrijpelijke klachten" ontvangen over de aanpassing. "Over zulke wijzigingen van premievoorwaarden verwachten de burgers terecht dat daarover ruimschoots van tevoren gecommuniceerd wordt", stelt waarnemend Vlaams ombudsman Nan Van Zutphen. Het is volgens hem het goed recht van de regering om de regels te verstrengen, zeker in moeilijke begrotingstijden, maar "dan mag de burger wel verwachten dat hij dat op tijd te horen krijgt".

"Als de Vlaamse overheid echt zo performant is als zijzelf beweert te zijn", dan mogen de burgers volgens de ombudsdienst ook minstens verwachten dat er tussen de beslissing en uitvoering "genoeg tijd is om op ruime schaal informatie te geven".

Van den Bossche: "Ik had geen andere keuze"

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche zegt dat ze geen andere keuze had. Ze moest de regel snel aanpassen, want anders had ze de premie volledig moeten afschaffen.

"Ik betreur ook dat de overgangsperiode maar vier weken heeft geduurd", zegt Van den Bossche. "Anderzijds is het zo dat de budgetten voor de renovatiepremie in 2008 al ontoereikend bleken. Het was ofwel snel ingrijpen, ofwel de premie snel afschaffen, helaas."