"Welcome to Brussels"

De Brusselse staatssecretaris voor Mobiliteit en Administratieve Vereenvoudiging Bruno De Lille (Groen!) stelt voor om in Brussel -en bij uitbreiding in heel België- Engels als onthaaltaal te gebruiken. Als Brussel internationale bedrijven wil aantrekken en werkgelegenheid wil creëren, dan moet het zich flexibel opstellen, vindt De Lille.

"Ik vind dat als je je hoofdstad naar voren wil schuiven als een internationale stad, als een stad die internationale bedrijven wil aantrekken, er die openheid moet zijn", zegt De Lille. "Maar het Nederlands en het Frans mogen er wel niet onder lijden", voegt hij eraan toe.

"Misschien zou het zo moeten zijn dat als een Engelstalig bedrijf zich komt vestigen, er hulp kan zijn bij het invullen van bepaalde documenten en er bepaalde uitleg in het Engels verstrekt wordt."