De Johannespassie in het Leuvens dialect

In de Sint-Pieterskerk in Leuven wordt de Johannespassie van Bach volgend jaar rond Pasen opgevoerd in het dialect.

De initiatiefnemers -de stad Leuven, het decanaat Leuven en Leuvense organisaties- willen het Leuvens presenteren als een cultuurtaal.

VRT-medewerker en Leuvenaar Fred Brouwers zal de vertaling op zich nemen. De Leuvense koren worden opgeroepen om mee te doen.

Dat de Johannespassie in het dialect zal worden gezongen, is overigens niet zo vreemd. Het is vrij zeker dat het oorspronkelijke werk niet in het Hoogduits maar in een dialectvorm werd gezongen.