"Toegang tot het internet is een recht"

Internetgebruikers in Europa mogen niet zomaar van het internet worden afgesloten. Het Europees Parlement heeft daarover samen met vertegenwoordigers van de 27 lidstaten een akkoord gesloten.

Surfers waarvan vermoed wordt dat ze online illegale activiteiten uitvoeren, moeten eerst een waarschuwing krijgen. Pas daarna kan hun verbinding met het web afgesloten worden. Er moet ook beroep aangetekend kunnen worden.

Rudi Vansnick van Internet Society Belgium juicht het akkoord toe. "De toegang tot het web is een recht van elke burger geworden. De burger moet informatie kunnen verzamelen en heeft het recht om zijn kennis uit te breiden", aldus Vansnick.