De Vlaamse regering gaat met GM praten

De Vlaamse regering gaat de komende dagen contacten leggen met General Motors om voor de toekomst van de Opelfabriek in Antwerpen te pleiten. Dat is gezegd na een spoedvergadering met vakbonden, werkgevers en vertegenwoordigers van de Vlaamse en federale regering.

De Vlaamse regering (kleine foto: Kris Peeters en minister Ingrid Lieten) zal het businessplan verdedigen dat de vakbonden en de directie van Opel Antwerpen hadden ontwikkeld om destijds Magna te overtuigen van het belang van Opel Antwerpen. Dat businessplan is in hoofdzaak gebaseerd op de productie van twee SUV's, lichte terreinwagens.

Het werk dat tot nu toe is geleverd, is niet verloren, zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).
 
De komende dagen worden cruciaal, vooral omdat John Smit, de toponderhandelaar van General Motors, heeft gezegd dat General Motors zelf gauw met een herstructureringsplan voor de dag gaat komen. Om te vermijden dat Opel Antwerpen weer voor voldongen feiten wordt gezet, moet er snel gehandeld worden.

Intussen is er ook het probleem dat elk land met Opelvestigingen opnieuw zal proberen om de eigen fabrieken te verdedigen. Om dat probleem van interne Europese concurrentie aan te pakken is er op 3 en 4 december een Raad van Europese ministers, waar dat probleem aangekaart zal worden.

Nu de gesprekken met Magna definitief tot het verleden behoren, is het voor Antwerpen terug naar af en daarmee groeit opnieuw de onzekerheid. En hoewel General Motors laat uitschijnen dat Opel in Europa anderhalf miljard euro minder zal moeten besparen dan met Magna, blijft de vrees aan de Antwerpse Noorderlaan zeer groot.

Hamvraag is wat het kleine Vlaanderen kan doen om de grote jongens in het verre Detroit ervan te overtuigen om Antwerpen nog een toekomst te geven.