Eerste Wereldoorlog in beeld

Eind 1915 begreep de Belgische regering dat de fotografie een belangrijk element kon zijn om een propagandaoorlog te voeren. Met levensechte beelden konden ze immers de Verenigde Staten overtuigen aan de strijd deel te nemen en zo het kleine onder de voet gelopen België te helpen.

Zo ontstond de Service Photographique de l’Armée Belge, die de Belgische sector in de IJzervallei vanaf eind 1915 in beeld bracht. Het doel van die verzameling was om een bewijs te hebben van de Belgische oorlogsinspanningen.

Na de oorlog haastte de uitgeverij Van Cortenbergh zich om 360 beelden uit te geven in sepiakleur onder de titel "N’oublions jamais", als losse prenten in dertig mapjes van twaalf foto’s of in twee boeken, zonder veel commentaar. Een aantal van die foto’s verscheen ook als briefkaart of werd als briefhoofd gedrukt, ten voordele van de weduwen en wezen.
 

Uitgeverij Lannoo verzamelde deze foto’s nu opnieuw in het boek 365 Foto’s/Photos/Images/Bilder 1914-1918. Zij bieden een boeiend overzicht van het strijdtoneel en het dagelijkse leven in en om de loopgraven. Alle foto's zijn voorzien van een viertalige legende, een aantal wordt door de auteurs Julus Serafien D'Haene en André Gysel ruimer becommentarieerd in hun historische context.

lees ook