Tentoonstellingen over de Eerste Wereldoorlog

In eigen land en in onze buurlanden worden naar aanleiding van 11 november heel wat tijdelijke tentoonstellingen opgezet rond WOI. Een overzicht.

Hondse Oorlog!

Dieren in de Grote Oorlog 1914-18
Relaties tussen mens en dier in de
loopgraven of in de door de vijand
bezette gebieden

Wanneer?
3 oktober 2009 – 11 april 2010

Waar?
Koninklijk Museum van het Leger en de
Krijgsgeschiedenis.
Jubelpark 3
1000 Brussel

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, speelt het dier een belangrijke rol in de Europese samenleving omdat het tegelijkertijd een bron van rijkdom en een werkkracht is. Na afloop van de strijd blijkt het dier deze vooraanstaande plaats weliswaar verloren te hebben. Het conflict is dus een scharniermoment in de verhouding tussen mens en dier.
Het gemeenschappelijk verhaal van mens en dier in de loopgraven of de bezette zones illustreert die kentering en licht het conflict toe

Meer informatie

Passerelle van de hoop

Wanneer?
vanaf 11 november 2009

Waar?
de Ijzertoren
Ijzerdijk 49
8600 Diksmuide

Met de waarheidsgetrouwe reconstructie van deze houten loopbrug of passerelle kan de bezoeker de site betreden en het 'gevoel' krijgen alsof hij, zoals in de Eerste Wereldoorlog, doorheen onder water gezet gebied naar een voorpost wandelt.

Meer informatie

Nooit meer oorlog

Event "eeuwige vlam"
Herinneringseducatie
‘Nooit meer oorlog’

Wanneer?
9 en 10 november 2009

Waar?
Brussel - Diksmuide

Een 50-tal kinderen van de basisschool Mozaïek - laureaat 2009 burgerzin: jeugd en civisme met hun project herinneringseducatie ‘nooit meer oorlog’ - halen op 9 november de eeuwige vlam aan het graf van de onbekende soldaat in Brussel.

Op 10 november brengen vier winnende klassen, geselecteerd uit een webquest, de eeuwige vlam naar De Dodengang, de Ijzertoren, het Begisch militair kerkhof van Keiem en het Duits militair kerkhof in Vladslo.
Nadien is er een afsluitend moment in de crypte van de Ijzertoren.
Meer informatie

Louis Raemaekers

Nederlandse tekenaar,
(politiek) cartoonist en oorlogsgetuige

Wanneer?
24 oktober 2009 – 3 januari 2010

Waar?
In Flanders Fields Museum
Grote Markt 34
8900 Ieper

Vanaf het uitbreken van de oorlog zal Louis Raemaekers (1869-1956) door middel van bijtende spotprenten de Centrale Mogendheden en hun leiders (vooral de Duitse keizer) belachelijk maken en hun schanddaden aanklagen: de schending van de neutraliteit van België zal hij dikwijls hekelen. Zijn werk krijgt ogenblikkelijk ruime aandacht in de geallieerde pers die zijn prenten op allerlei manier wereldwijd gaat verspreiden als propaganda.

Eigen In Flanders Fields Museum materiaal, aangevuld met openbare collecties en privé-verzamelingen.

Meer informatie

De Sherwood Foresters in Vlaanderen

Wanneer?
Tot eind november 2009

Waar?
Memorial Museum Passchendaele 1917
Zonnebeke

Een kleine tentoonstelling focust op de oorlogservaringen van de Sherwood Foresters in Vlaanderen. De tentoonstelling is opgebouwd met stukken van de Worcesterhire and Sherwood Foresters Regimental collections.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog dienden meer dan 140.000 mannen in het regiment van de Sherwoord Foresters, waarvan er officieel 11.409 om het leven kwamen. Op de achtermuur van Tyne Cot Cemetery staan de namen van 629 Sherwood Foresters vermist tijdens de Slag van Passendale. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg het regiment 10 Victoria Crosses en verdiende het niet minder dan 57 ‘battle honours’.

Recent werd bij de ingang van het Tyne Cot Cemetery een monument voor de Sherwood Foresters onthuld.

Meer informatie

Foto's van de Hel en de Chaos

Grote tentoonstelling n.a.v. de 90ste verjaardag van het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Wanneer?
Tot 11 november 2009

Waar?
Musée La Coupole
Rue du Mont-à-Car (D210)
62570 Helfaut

Tentoonstelling in de tunnels van La Coupole rond foto’s die door fotografen van de Franse, Britse Canadese, Australische en Duitse legers genomen werden.

Meer informatie

L’Arme Oubliée

Les communications pendant la Grande Guerre. France-Allemagne.

Wanneer?
28 maart 2009 – 18 december 2009

Waar?
Memorial de Verdun, Fleury
1, avenue du Corps Européen
55100 Fleury-devant-Douaumont

Tentoonstelling over de ontwikkeling van communicatie en transmissie tijdens de Eerste Wereldoorlog

Meer informatie

Après la Guerre, Aisne 1919

Wanneer?
16 april - 15 december 2009

Waar?
Caverne du Dragon
Musée du Chemin des Dames
Chemin des Dames - RD 18 CD
02160 OULCHES-LA-VALLÉE-FOULON

Tentoonstelling over de sociale wederopbouw van het verwoeste Aisne, waar vanaf begin 1919 oude en nieuwe prominente figuren aantreden als de aannemers van de wederopbouw. Reconstructies van enkele symbolische sites uit die periode tonen aan de bezoeker dat in de ‘Far West’ alles mogelijk was.

Meer informatie

Mobilisation Générale !

14-18 dans la bande dessinée

Wanneer?
18 september - 13 december 2009

Waar?
Historial de la Grande Guerre
Château de Péronne
BP 20063
80201 Péronne

Tentoonstelling van strips over de Eerste Wereldoorlog. Het oeuvre van meer dan 30 striptekenaars wordt vanuit verschillende invalshoeken en binnen de context van de tijdsgeest gepresenteerd.

Meer informatie

Herbekijk een interview met Jacques Tardi uit 1989 op  Klara.be

Cicatrices de guerre(s)

Wanneer?
11 november 2009 – 14 maart 2010

Waar?
Historial de la Grande Guerre
Château de Péronne
BP 20063
80201 Péronne

Tentoonstelling met werk van onder dezelfde naam verenigde auteurs uit Picardië en ‘On a marché sur la Bulle (Amiens).

12 verhalen over de Eerste Wereldoorlog van de auteurs van ‘Cicatrices de Guerre(s) beschrijven deze donkere periode met gevoel en telkens in hun eigen grafische stijl.

Aangevuld met (onuitgegeven) documenten uit de documentatiedienst van l’Historial de la Grande Guerre de Péronne.

Meer informatie

Travaux d’élèves

Wanneer?
11 november 2009 - 14 maart 2010

Waar?
Historial de la Grande Guerre
Château de Péronne
BP 20063
80201 Péronne

Deze tentoonstelling toont de resultaten van leerlingen uit Picardië die aan een schrijfatelier over de Eerste Wereldoorlog hebben deelgenomen.

Meer informatie 

Horrible Histories™:Terrible Trenches

Exhibition

Wanneer?
18 juli 2009 – 31 oktober 2010

Waar?
Imperial War Museum London
Lambeth Road
London SE1 6HZ

Familietentoonstelling over het dagelijks leven in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog.

Speciaal aanbevolen voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Meer informatie

Breakthrough

A selection from the Imperial War Museum's collection of British art from the twentieth century.

Wanneer?
18 maart 2008 – 31 december 2010

Waar?
Imperial War Museum London
Lambeth Road
London SE1 6HZ

Met ondermeer werk van Paul Nash en CRW Nevinson
Aangevuld met belangrijke werken uit andere collecties uit de periode van de twee wereldoorlogen.

Meer informatie

lees ook