Geen verdrag, misschien politiek akkoord

In de belangrijke klimaattop van volgende maand in Kopenhagen is enkel een politiek akkoord mogelijk en geen verdrag. Dat lijkt de conclusie van veel aanwezigen bij de vandaag beëindigde voorbereidings- gesprekken in Barcelona.

In Barcelona hielden vertegenwoordigers van regeringen, wetenschappers en ngo's de afgelopen vijf dagen gesprekken om een voorontwerp van akkoord op te stellen voor de klimaattop in Kopenhagen van volgende maand.

Die top moet een opvolger vinden voor het Kyoto-verdrag om zo de opwarming van het klimaat tegen te gaan. Het pessimisme over de kansen op een degelijk akkoord was al groot en lijkt nu nog groter na het povere resultaat in Barcelona. De gesprekken in Barcelona hebben immers zo goed als niets opgeleverd. De kloof tussen de rijke industrielanden enerzijds en de ontwikkelings- en groeilanden blijft immens groot. Afrikaanse landen vinden niet dat zij grote inspanningen moeten doen, maar dat integendeel de vervuilende industrielanden de zwaarste last moeten dragen.

Hopen op "momentum"

De Europese Unie wil wel verder gaan in het minder uitstoten van CO2, op voorwaarde dat andere landen ook minder uitstoten. Iedereen wijst dan weer met een beschuldigende vinger naar de VS, die opnieuw geen serieuze rol lijkt te willen spelen. Zolang het Congres een bescheiden emissiewet niet heeft goedgekeurd, heeft Obama weinig speelruimte.

Iedereen hoopt nu dat er voldoende wereldleiders afzakken naar de Deense hoofdstad om zo toch een doorbraak te kunnen forceren. Als Sarkozy, Obama, Brown, Poetin en al hun gelijken de koppen bij elkaar steken zou er toch een politiek akkoord kunnen gesloten worden die dan later kan ingevuld worden.